ENF 102

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Dersin Adı: ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bilgisayarı oluşturan donanımların, temel internet kavramlarının, Windows işletim sisteminin öğretmek. Ofis programlarının kullanılması yeteneğini sağlamak.
Dersin Özeti

Bilgisayar: donanımları ve yazılımları. Masaüstü, görev çubukları. Microsoft Word. Microsoft Excel ve diğer Office programları. İnternet. Elektronik posta kullanımı. Diğer gelişen yeni konular ve  uygulamalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bilgi işleme sürecini tanır.
  2. Bilgi teknolojilerinin toplumsal gelişimdeki yerini açıklar.
  3. Büro yazılımlarının ortak unsurlarını açıklar. Bilgisayarı oluşturan temel donanım unsurlarının işlevlerini saptar, Windows işletim sistemini kullanır.
  4. İnterneti haberleşme ve araştırma amacıyla kullanır.
  5. Belge hazırlar, grafiksel anlatım ve görsel sunum yapar, verileri analiz eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgi teknolojilerine giriş, bilgisayar nedir, bilgisayarın tarihçesi
2. Hafta Bilgisayarların sınıflandırılması: özellikleri, çalışma mantığı, sistemi, donanımı ve yazılımı
3. Hafta Microsoft Windows, Tüm programlar, Denetim masası
4. Hafta Microsoft Word: metin yazma ve kaydetme, yeni belge, metinler üstünde işlem, görünümler arasında geçiş, metin biçimlendirme
5. Hafta Microsoft Word: paragraf, madde işaretleri, numaralı listeler, kenarlıklar ve gölgelendirme, bul ve değiştir, yazım hataları, sayfa yapısı, yazdırma
6. Hafta Microsoft Word: belgelere eklentiler (sayfa numarası, üstbilgi ve altbilgi, simgeler, dip not), sütunlara bölme, tablo, resim ve grafikler
7. Hafta Microsoft PowerPoint: Slaytlar, metin ve resim ekleme, biçimlendirme, slayt düzenleri ile çalışma, slaytlara nesneler ekleme
8. Hafta Microsoft Excel: Çalışma kitabı, temel işlemler, veri girme. Hücre, satır, sütun, aralık seçme, sütun ekle-çıkar. Karakter-hücre-ve sayı biçimlendirme
9. Hafta Microsoft Excel: Formülleri kullanma (toplama, işlevler, eğer, serbest hesaplama…), başvuru türleri (göreceli, mutlak, karma), grafikler
10. Hafta Microsoft Excel: Formülleri kullanma (toplama, işlevler, eğer, serbest hesaplama…), başvuru türleri (göreceli, mutlak, karma), grafikler
11. Hafta Microsoft Excel: Koşullu biçimlendirme, veri sıralama, veri filtreleme
12. Hafta Microsoft Excel uygulamaları
13. Hafta İnternet: temel bileşenler, protokol, web sayfası, URL, ISP, IP adresi, internet adresi. Internet Explorer ve benzeri kullanımı
14. Hafta lektronik posta. Diğer uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 3 3 3 3 3
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 19 2 21
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri