ENF 102

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Dersin Adı: ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bilgisayarı oluşturan donanımların, temel internet kavramlarının, Windows işletim sisteminin öğretmek. Ofis programlarının kullanılması yeteneğini sağlamak.
Dersin Özeti

Bilgisayar: donanımları ve yazılımları. Masaüstü, görev çubukları. Microsoft Word. Microsoft Excel ve diğer Office programları. İnternet. Elektronik posta kullanımı. Diğer gelişen yeni konular ve  uygulamalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bilgi işleme sürecini tanır.
  2. Bilgi teknolojilerinin toplumsal gelişimdeki yerini açıklar.
  3. Büro yazılımlarının ortak unsurlarını açıklar. Bilgisayarı oluşturan temel donanım unsurlarının işlevlerini saptar, Windows işletim sistemini kullanır.
  4. İnterneti haberleşme ve araştırma amacıyla kullanır.
  5. Belge hazırlar, grafiksel anlatım ve görsel sunum yapar, verileri analiz eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgi teknolojilerine giriş, bilgisayar nedir, bilgisayarın tarihçesi
2. Hafta Bilgisayarların sınıflandırılması: özellikleri, çalışma mantığı, sistemi, donanımı ve yazılımı
3. Hafta Microsoft Windows, Tüm programlar, Denetim masası
4. Hafta Microsoft Word: metin yazma ve kaydetme, yeni belge, metinler üstünde işlem, görünümler arasında geçiş, metin biçimlendirme
5. Hafta Microsoft Word: paragraf, madde işaretleri, numaralı listeler, kenarlıklar ve gölgelendirme, bul ve değiştir, yazım hataları, sayfa yapısı, yazdırma
6. Hafta Microsoft Word: belgelere eklentiler (sayfa numarası, üstbilgi ve altbilgi, simgeler, dip not), sütunlara bölme, tablo, resim ve grafikler
7. Hafta Microsoft PowerPoint: Slaytlar, metin ve resim ekleme, biçimlendirme, slayt düzenleri ile çalışma, slaytlara nesneler ekleme
8. Hafta Microsoft Excel: Çalışma kitabı, temel işlemler, veri girme. Hücre, satır, sütun, aralık seçme, sütun ekle-çıkar. Karakter-hücre-ve sayı biçimlendirme
9. Hafta Microsoft Excel: Formülleri kullanma (toplama, işlevler, eğer, serbest hesaplama…), başvuru türleri (göreceli, mutlak, karma), grafikler
10. Hafta Microsoft Excel: Formülleri kullanma (toplama, işlevler, eğer, serbest hesaplama…), başvuru türleri (göreceli, mutlak, karma), grafikler
11. Hafta Microsoft Excel: Koşullu biçimlendirme, veri sıralama, veri filtreleme
12. Hafta Microsoft Excel uygulamaları
13. Hafta İnternet: temel bileşenler, protokol, web sayfası, URL, ISP, IP adresi, internet adresi. Internet Explorer ve benzeri kullanımı
14. Hafta lektronik posta. Diğer uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 5 5 5 5 5
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 3 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 19 2 21
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri