ENF 101

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Dersin Adı: ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzem
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Temel Bilgi Teknolojileri, Koç.A,2015, Kodlap yayınevi, istanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Temel Bilgi Teknolojileri, 2014, Sürat Üniversitesi Yayınları. 2. Hacking İnterface, Elbahadır,H; Kodalp yayınları, 2016, İstanbul.
Dersin Amacı Dersin amacı, bilgisayarı oluşturan donanımları, temel internet kavramlarını, Windows işletim sistemini öğretmek. Ofis programlarının kullanılması yeteneğini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bilgisayar: donanımları ve  yazılımları. Masaüstü, görev  çubukları. Microsoft Word. Microsoft Excel ve diğer Office programları. İnternet. Elektronik  posta kullanımı. Diğer gelişen yeni konular ve uygulamalar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bilgi işleme sürecini tanır. Windows işletim sistemini kullanır

2. Bilgi teknolojilerinin toplumsal gelişimdeki yerini açıklar

3. Büro yazılımlarının ortak unsurlarını açıklar.

4. İnterneti haberleşme ve araştırma amacıyla kullanır

5. Belge hazırlar, grafiksel anlatım ve görsel sunum yapar, verileri analiz eder

 

 

  

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgi teknolojilerine giriş, bilgisayar nedir, bilgisayarın tarihçesi
2. Hafta Bilgisayarların Sınıflandırılması: Özellikleri, Çalışma Mantığı, Sistemi, Donanımı ve Yazılımı
3. Hafta Microsoft Windows, Tüm Programlar, Denetim Masası
4. Hafta Microsoft Word: Metin Yazma ve Kaydetme, Yeni Belge, Metinler Üstünde İşlem, Görünümler Arasında Geçiş, Metin Biçimlendirme
5. Hafta Microsoft Word: Paragraf, Madde İşaretleri, Numaralı Listeler, Kenarlıklar ve Gölgelendirme, Bul ve Değiştir, Yazım Hataları, Sayfa Yapısı
6. Hafta Microsoft Word: Belgelere Eklentiler (Sayfa Numarası, Üstbilgi ve Altbilgi, Simgeler, Dip Not), Sütunlara Bölme, Tablo, Resim ve Grafikler
7. Hafta Microsoft Powerpoint: Slaytlar, Metin Ve Resim Ekleme, Biçimlendirme, Slayt Düzenleri İle Çalışma, Slaytlara Nesneler Ekleme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Microsoft Excel: Çalışma Kitabı, Temel İşlemler, Veri Girme. Hücre, Satır, Sütun, Aralık Seçme, Sütun Ekle-Çıkar. Karakter-Hücre-ve Sayı Biçimlendirme
10. Hafta Microsoft Excel: Formülleri Kullanma (Toplama, İşlevler, Eğer, Serbest Hesaplama…), Başvuru Türleri (Göreceli, Mutlak, Karma), Grafikler
11. Hafta Microsoft Excel: Formülleri Kullanma (Toplama, İşlevler, Eğer, Serbest Hesaplama…), Başvuru Türleri (Göreceli, Mutlak, Karma), Grafikler
12. Hafta Microsoft Excel: Koşullu Biçimlendirme, Veri Sıralama, Veri Filtreleme
13. Hafta Microsoft Excel Uygulamaları
14. Hafta İnternet: Temel Bileşenler, Protokol, Web Sayfası, URL, ISP, IP Adresi, İnternet Adresi. Internet Explorer Ve Benzeri Kullanımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Bilgi teknolojileri alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve edindiği bilgileri sağlık yönetimi alanında uygular 1 2 2 3 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlar, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 3 3 2 3 3
PY3) Yönetim alanında gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (donanım ve yazılım) sürecini tasarlar 2 2 2 4 2
PY4) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 3 3 2 2
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar 2 2 2 2 2
PY6) Yönetim uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır 5 3 2 2 4
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır 1 2 3 3 3
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler 3 4 3 3 3
PY9) Yönetim uygulamalarının, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar 2 2 4 2 3
PY10) Yönetim alanında birey ve gruplarla, yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar 4 4 4 4 4
PY11) Mesleki çalışmalarını yasal ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürütür 2 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri