END 446

Üretim Bilgi Sistemleri

Dersin Adı: END 446 Üretim Bilgi Sistemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Manufacturing Planning and Control Systems, T., E., Vollmann, W., L., Berry, D., C., Whybark, 1997
Yardımcı Ders Kitabı 1. Operation Management QualityandCompetitiveness in a Global Environment, Roberta S. Russell Bernard W. Taylor III, 2006
Dersin Amacı Üretim sistemlerini ve üretimde bilgisayar kullanımını öğretmek
Dersin Özeti

Sistem ve üretim sistemleri kavramları, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, çeşitli üretim sistemlerinin (grup teknolojisi ve hücresel sistemler, esnek üretim sistemleri, bilgisayar bütünleşik üretim, yalın üretim, çevik üretim, tepkisel üretim, hibrid sistemler) incelenmesi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sistem ve üretim sistemlerini ve kavramlarını bilir

2. Üretim sistemlerinin sınıflandırılmasını yapabilir

3. Çeşitli üretim sistemlerini bilir

4. Bilgisayar bütünleşik üretimi öğrenir

5. Üretimde hücresel sistemleri bilir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sistem ve üretim sistemleri kavramları
2. Hafta Üretim sistemlerinin sınıflandırılması
3. Hafta Grup teknolojisi ve hücresel sistemler
4. Hafta Grup teknolojisi ve hücresel sistemler
5. Hafta Esnek üretim sistemleri
6. Hafta Esnek üretim sistemleri
7. Hafta Bilgisayar bütünleşik üretim
8. Hafta Bilgisayar bütünleşik üretim
9. Hafta Yalın üretim
10. Hafta Yalın üretim
11. Hafta Çevik üretim
12. Hafta Tepkisel üretim
13. Hafta Hibrid sistemler
14. Hafta Hibrid sistemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 2 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 153
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri