END 445

Finansman Yönetimi

Dersin Adı: END 445 Finansman Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Thomas R. Ittleson (2009) Financial Statements : A Step by Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports, Career Press
Yardımcı Ders Kitabı 1. George T. Friedlob, Lydia L. F. Schleifer and L. F. Schleifer (2002), Essentialsof Financial Analysis , John Wiley & Sons Inc.
Dersin Amacı Öğrencilere işletmenin finansal yönetim konusunda belirtilen yöntemlerışığında analiz ile en uygun kararı seçme, analiz etme, uygulama yapmayı öğretmektir.
Dersin Özeti

Temel finans kavramları ve bilgileri, finansal analiz yöntemleri, nakit yönetimi ve nakit akım analizi, kısa ve uzun süreli finansal kararları, yatırım kararları ve değerleme, finansman kaynakları, sermaye maliyetinin hesaplanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İşletmedeki mühendislik projelerinin değerlendirilmesinde finansal analizin yapılması gerekliliğini kavrar.

2. İşletme problemlerini finansal analizi ile değerlendirebilir.

3. Hangi verinin hangi durumda kullanabileceğine karar verir.

4. İşletme finansal kararların alınmasında analiz yöntemleri kullanarak karşılaştırır.

5. Finansal analizde tabloları hazırlayabilir, analiz edebilir. ve mühendislik projelerinde finansal analiz yöntemlerini seçebilir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletmelerde Finans Fonksiyonu ve Finansal Amaçlar
2. Hafta Paranın Zaman Değeri ve Sermayenin Fırsat Maliyeti
3. Hafta Finansal Analiz ve Kontrol
4. Hafta Finansal Planlama ve Bütçeleme İlkeleri, Finansal Planlama Süreci
5. Hafta Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri
6. Hafta Kısa Vadeli Planlama
7. Hafta Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit Yönetimi
8. Hafta Nakit Bütçelerinin Hazırlanması, Alacakların Yönetimi
9. Hafta Stokların Yönetimi
10. Hafta Kredi Yönetimi
11. Hafta Uluslararası finans ve piyasaları
12. Hafta 2 Özel Finans Konuları, Örnek Finansal Olay Çalışmaları
13. Hafta Örnek Finansal Olay Çalışmaları
14. Hafta Sunumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 2 2 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri