END 439

Hizmet Sistemleri Yönetimi

Dersin Adı: END 439 Hizmet Sistemleri Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. James A. Fitzsimmons Service Management for Competitive Advantage, , Mc Graw Hill 2004.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Haluk Demirkan ,Service Systems Implementation, , Springer Verlag, 2009
Dersin Amacı Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak
Dersin Özeti

Hizmetin Tanımı, Hizmetin Özellikleri, hizmet sektörünün karakteristikleri, hizmet sistemi tasarımı, hizmet sistemlerinde planlama, hizmet envanter sistemi, İnsan kaynakları yönetimi, hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme, hizmette kalite yönetimi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hizmet sektörünü tanırlar

2. Hizmet planması yapabilirler.

3. Hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme yapabilirler

4. Hizmette kalite yönetimi yapabilirler

5. Yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasını yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hizmetin Tanımı, Hizmetin Özellikleri, hizmet sektörünün karakteristikleri
2. Hafta Hizmet sistemi tasarımı
3. Hafta Hizmet sistemi tasarımı
4. Hafta Hizmet sistemlerinde planlama
5. Hafta Hizmet sistemlerinde planlama
6. Hafta Hizmet envanter sistemi
7. Hafta Hizmet envanter sistemi
8. Hafta İnsan kaynakları yönetimi
9. Hafta İnsan kaynakları yönetimi
10. Hafta Hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme
11. Hafta Hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme
12. Hafta Hizmette kalite yönetimi
13. Hafta Hizmette kalite yönetimi
14. Hafta Yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 2 2 2 2 2
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 12
Ara Sınavlar 1 6 2 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri