END 437

Sayısal Karar Verme

Dersin Adı: END 437 Sayısal Karar Verme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Nolberto Munier (2011), A Strategy for Using Multicriteria Analysis in Decision-Making: A Guide for Simple and Complex Environmental Projects
Yardımcı Ders Kitabı 1. Cengiz Kahraman (2008), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments
Dersin Amacı Birden fazla kritere/faktöre bağlı olan, uzman görüşlerine bağlı olarak ve grup olarak çözülmesi gereken bazı karar problemlerinin çözüm tekniklerinin öğretilmesidir
Dersin Özeti

Karar verme. Karar verme prosesi. Çok ölçütlü karar verme yöntemleri (AHP, ANP. TOPSİS. Electre vb.) 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bir probleme etki eden faktörleri belirleyebilir 

2. Çok kriterli problemlerin kriter ağırlıklarını uygun yöntemler kullanarak belirleyebilir

3. Çok kriterli problemleri uzman görüşleri ile grup karar verme olarak çözebilir

4. Çok ölçütlü karar verme yöntemleri (AHP, ANP. TOPSİS. Electre vb.) yöntemlerini öğrenir.

5..Karar verme yöntemleri arasında seuygun olanı seçebilir..

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 4 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta Çok kriterli ve grup karar verme
3. Hafta Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi
4. Hafta Analitik Ağ Süreci (AAS) Yöntemi
5. Hafta DEMATEL Yöntemi
6. Hafta TOPSIS Yöntemi
7. Hafta DEMATEL ve AAS Yöntemlerinin birlikte kullanımı
8. Hafta AAS ve TOPSIS Yöntemlerinin birlikte kullanımı
9. Hafta VIKOR Yöntemi
10. Hafta VIKOR Yöntemi (devam)
11. Hafta PROMETHEE Yöntemi
12. Hafta Gri İlişki Analizi
13. Hafta Proje Sunumları
14. Hafta Proje Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 32
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 1 1 8
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri