END 436

Üretim Dağıtım Sistemleri

Dersin Adı: END 436 Üretim Dağıtım Sistemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. M. Christopher: Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service, Prentice Hall; 1998,
Yardımcı Ders Kitabı 1. Supply Chain Management on Demand: Strategies, Technologies, Applications, 2005 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Dersin Amacı Tedarik Zinciri kapsamında dağıtım strateji ve kavramlarının, taşımacılıktaki güncel yaklaşımlar ve üretim ve dağıtım ile ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamak
Dersin Özeti

Matematiksel ve diğer modern analitik teknikler kullanımıyla üretim ve dağıtım sistemlerinin analizi. Tasarımı ve planlaması. Bütünleşik üretimdağıtım sistemleri uygulamaları. Makina ve araç çizelgeleme. Tesis sayısı ve yerleşimi. Yükleme. Boşaltma. Depolama ve dağıtım ile ilgili konular 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tedarik zinciri ve taşımacılık entegrasyonunu ve bilgi akışını kavrar, yorumlar

2. Dağıtıma ilişkin temel kavramları ve tedarik zinciri ile bağlantısını bilir.

3. Dağıtım ve taşıma sistemlerinin maliyet analizine ilişkin teknikler öğrenir.

4. Depo ve dağıtım merkezi faaliyetleri arasındaki arklılıkları anlar ve birbiri ile kıyaslar.

5. Uygun dağıtım ve ağ modelinin örneklerini hesaplar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Taşımacılık Temel Kavramlar
2. Hafta Dağıtım Temel Kavramlar
3. Hafta Dağıtım Maliyet ve Stratejileri
4. Hafta Lojistik Ağ tasarımı
5. Hafta Lojistik Ağ tasarımı
6. Hafta Taşımacılık maliyetinin azaltılması
7. Hafta Taşımacılık ve dağıtım teknolojisi
8. Hafta Taşımacılık ve dağıtım teknolojisi
9. Hafta Taşımacılık ve dağıtımda trendler
10. Hafta Uluslar arası taşımacılık
11. Hafta Tedarik zinciri entegrasyonu
12. Hafta Risk havuzlama
13. Hafta Tedarikçi-Taşıma-Dağıtım sözleşmeleri
14. Hafta Örnek Olaylar-Ödev sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 0 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 3 1 3
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 2 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri