END 434

Kalite Yönetimi

Dersin Adı: END 434 Kalite Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Principles of Quality Control, Jerry Banks, John Wiley&Sons, 1989.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Introduction Statistical Quality Control, third ed. D.C.Montgomery, John Wiley&Sons, 1997
Dersin Amacı Dersi alan öğrencileri ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulgularıinceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak
Dersin Özeti

Kalite tanımları, kavramları; kalite süreci; kalite maliyetleri; yaşam kalitesi; kalite ve değişim yönetim sistemleri, araçları ile bunların gerekleri; kalite güvencesine gereken yönetim, planlama, iletişim, organizasyon, ölçüm ve denetim faaliyetleri; ulusal ve uluslararası standartlar. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kalite ve kalite ile ilgili genel terimlerin tanımını bilir

2. Kalitenin gerekliliğini ve karlılık, verimlilik ve çevrim zamanı ile ilişkilerini yorumlar

3. Muayene ve önleme yaklaşımı arasındaki farklılığı yorumlar

4. Değişkenlik ve kalite ilişkisini yorumlar

5. Ölçüm verilerini istatistiksel değerlendirmesini  

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 2 5
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite tanımları
2. Hafta Kalite kavramları
3. Hafta Kalite süreci
4. Hafta Kalite maliyetleri
5. Hafta Yaşam kalitesi
6. Hafta Kalite ve değişim yönetim sistemleri
7. Hafta Araçları ile bunların gerekleri
8. Hafta Kalite güvencesine gereken yönetim
9. Hafta Kalite güvencesine gereken planlama
10. Hafta Kalite güvencesine gereken iletişim
11. Hafta Kalite güvencesine gereken organizasyon
12. Hafta Ölçüm ve denetim faaliyetleri
13. Hafta Ulusal ve uluslararası standartlar
14. Hafta Ulusal ve uluslararası standartlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 3 1 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 2 1 9
Ara Sınavlar 1 3 2 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 2 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri