END 433

Kalite Kontrol

Dersin Adı: END 433 Kalite Kontrol
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Jerry Banks , Principles of Quality Control, , John Wiley&Sons, 1989
Yardımcı Ders Kitabı 1. 1, D.C.Montgomery , Introduction Statistical Quality Control, third ed., John Wiley&Sons, 1997
Dersin Amacı Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak
Dersin Özeti

Kalite ve genel kalite tanımları, kalite sistemleri, olasılık dağılımları, istatistiksel proses kontrol, kontrol şeması yapısı ve çeşitleri, kabul örneklemesi ve çeşitleri, deney tasarımı, Taguchi tekniği

Dersin Öğrenim Çıktıları

1,Kalite ve kalite ile ilgili genel terimlerin tanımını bilir

2. Kalitenin gerekliliğini ve karlılık, verimlilik ve çevrim zamanı ile ilişkilerini yorumlar

3. Muayene ve önleme yaklaşımı arasındaki farklılığı yorumlar

4. Değişkenlik ve kalite ilişkisini yorumlar

5. Ölçüm verilerini istatistiksel değerlendirmesini yapar 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 2 5
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite tanımı ve genel tanımlar, kalite sistemleri, Toplam kalite yönetimi)
2. Hafta İstatistiksel modeller ve istatistiksel çıkarsama
3. Hafta Proses iyileştirme yöntemleri
4. Hafta Kalite kontrol şeması yapısı ve işleyiş şekli
5. Hafta Niceliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (x ve R, x ve S)
6. Hafta Niceliksel kontrol şeması çeşitleri (MR, medyan ve R, ve diğer)
7. Hafta Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (p ve np)
8. Hafta Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (c ve u)
9. Hafta Özel kontrol şema çeşitleri ve proses yeterlilik analizi
10. Hafta Kabul örneklemesi ve niteliksel kabul örneklemesi özellikleri ve çeşitleri (tek ve çift örnekleme
11. Hafta Niteliksel kabul örneklemesi (çoklu kabul örneklemesi, ardışık örnekleme planı) ve niceliksel kabul örneklemesi ( k ve M metodu)
12. Hafta Özel kabul örneklemesi özellikleri ve çeşitleri
13. Hafta Deney Tasarımı
14. Hafta Taguchi Tekniği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 2 2 2 2 2
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 74
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 3 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 2 1 3
Ara Sınavlar 1 5 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 6 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri