END 405

Tasarım Projesi

Dersin Adı: END 405 Tasarım Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Bölüm ve ilgili öğretim elemanları
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tasarımını yaptığı konu ile ilgili yayınlar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin endüstri mühendisliği konularında deney tasarlaması, deney verilerini istatistiksel yöntemler yardımı ile değerlendirip, çıkarımlarda bulunmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Her öğrenci endüstri mühendisliği bölümüne ait konularda proje çalışması yapıp rapor halinde danışmanı öğretim üyesine sunarak, savunacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Endüstri mühendisliği ile ilgili bir konuda deney tasarlar.
  2. Tasarlanmış bir deneyi gerçekleştirir ve veri toplar.
  3. Bir deneye ait verileri istatistiksel yöntemler kullanarak değerlendirir ve sonuçları yorumlar.
  4. Deney bulgularını rapor halinde sunar.
  5. İş etiği ve zamanlamayı bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 70
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 10
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Deney konusunun belirlenmesi
2. Hafta Deneyin tasarlanması
3. Hafta Deneyin tasarlanması - devam
4. Hafta Deneyin gerçekleştirilmesi
5. Hafta Deneyin gerçekleştirilmesi – devam
6. Hafta Deneye ait verilerin toplanması
7. Hafta Deneye ait verilerin toplanması – devam
8. Hafta İstatistiksel yöntemlerle deneysel verilerin analizi
9. Hafta İstatistiksel yöntemlerle deneysel verilerin analizi – devam
10. Hafta Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
11. Hafta Sonuçların yorumlanması
12. Hafta Projenin yazımı
13. Hafta Projenin yazımı – devam
14. Hafta Gerekli düzeltmelerin yapılması ve projenin teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 2 2 2 2 2
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 4 4 4 4 4
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 14 8 0 112
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 3 1 16
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri