END 400

Bitirme Çalışması

Dersin Adı: END 400 Bitirme Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN ve diğer öğretim elemanları
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Konu ile ilgili yayınlar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir çalışma olup öğrenim süresi boyunca kazandıkları bilgileri bir konu veya projeye araştırıp uygulama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi kapsamında öğrencilere çeşitli alanlarda deneysel çalışmalar, teorik çalışmalar, tasarım ve literatür araştırması yaptırmaktır. Öğrenciler bireysel bir araştırma yapmayı öğrenecek, sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunacaklardır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bitirme çalışmasıyla bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenir.
  2. Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerileri kazanır.
  3. Bir konunun sayısal tasarlanmasını, analizini yapmayı ve sonuçları irdeleyip yorumlamayı bilir.
  4. Bir konunun nasıl hazırlanacağını, nasıl sunulacağını ve nasıl tartışılacağını bilir.
  5. İş-zaman mefhumunu kavrar ve iş ahlakını geliştirir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 100
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanıtım. Konu ve çalışma dağılımı
2. Hafta Ara rapor
3. Hafta Ara rapor
4. Hafta Ara rapor
5. Hafta Ara rapor
6. Hafta Ara rapor
7. Hafta Ara rapor
8. Hafta Ara rapor
9. Hafta Ara rapor
10. Hafta Ara rapor
11. Hafta Ara rapor
12. Hafta Ara rapor
13. Hafta Ara rapor
14. Hafta Son rapor ve sunumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 4 4 4 4 4
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 4 4 4 4 4
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 20 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 14 15 0 210
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 5 0 70
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri