END 339

İş Etüdü

Dersin Adı: END 339 İş Etüdü
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. İŞ ETÜDÜ, MPM yayınları, 2003
Yardımcı Ders Kitabı 1. MOTION AND TIME STUDY, RALPH BARNES, 2006
Dersin Amacı Metod etüdü ve araçları ile iş ölçümü ve iş ölçümünde kullanılan yöntemlerin öğrenciye öğretilmesi ve tüm iş etüdü tekniklerinin öğrenci tarafından başarıyla kullanılabilmesinin sağlanması
Dersin Özeti

İş etüdü tanımı. Akış organizasyonu. Zaman etüdü. Metot etüdü. Akış analizi. Metot geliştirmede 6 basamak yöntemi. İş örneklemesi. Sentetik hareket zaman sistemleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İş etüdü nedir ve niçin iş etüdü kullanmak gereklliliğini öğrenir

2. Metod etüdü kavramı ve metod etüdünde kullanılan tüm raporlama tekniklerinin iş akış diyagramları ve diğerlerinin şemaları hazırlayabilir

3. Hareket etüdü prensiplerini uygulayabilir ve hareket etüdü ile ilgili akış şemalarını hazırlayabilir.

4. Zaman etüdü yapabilme, farklı performans değerlendirme tekniklerini kullanabilir, tolerans faktörlerini ayırt edebilme ve toplam toleransı hesaplayabilir. Standart zaman bulabilir

5. İş örneklemesi prensiplerini öğrenir ve atölyede iş örneklemesi uygulaması yapabilir, standart zaman hesaplayabilir , . Grup zamanlama tekniğini uygulayabilir ve standart zaman hesaplayabilir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 4 5
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş Etüdü ve temel kavramlar ı
2. Hafta Metod etüdü tanım ve araçları
3. Hafta Temel iş akış şemalar
4. Hafta iş akış şemalar
5. Hafta Metod etüdünün İş istasyonlarına uygulanması ve hareket etüdü prensipleri
6. Hafta İş ölçümü
7. Hafta Zaman etüdü
8. Hafta Zaman etüdü
9. Hafta Zaman etüdü
10. Hafta İş örneklemesi
11. Hafta İş örneklemesi
12. Hafta İş örneklemesi
13. Hafta Grup zamanlama tekniği
14. Hafta Sentetik zamanlama tekniği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 3 2 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 1 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 1 1 8
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri