END 338

Tedarik Zinciri Yönetimi

Dersin Adı: END 338 Tedarik Zinciri Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management, Second Edition
Yardımcı Ders Kitabı S. ORAL, H. YUKSELHizmet İşlemleri Yönetimi"
Dersin Amacı Tedarik Zincirlerinin genel yapısını tanıtmak ve tedarik zincirlerinde karşılaşılan problemleri incelemek
Dersin Özeti

Tedarik Zinciri nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Tedarik Zinciri süreçleri, Tedarik Zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı, Tedarik Zincirlerinde stok planlama ve yönetimi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bir tedarik zincirindeki temel bileşenleri tanımlayabilir

2. Bir tedarik zincirindeki çevrim bakış açısını ve itme-çekme bakış açısını tanımlayabilir

3. Dağıtım ağını tasarlarken dikkate alınması gereken anahtar faktörleri tanımlayabilir

4. Çeşitli dağıtım seçeneklerinin güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilir

5. Tesis yeri belirleme ve kapasite dağıtım kararlarında optimizasyon tekniklerini kullanabilir ver tedarik zincirindeki optimal çevrim stok miktarını belirlemek için maliyet dengeleyebilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Sorunlar
2. Hafta Tedarik Zinciri Faaliyetleri-I
3. Hafta Tedarik Zinciri Faaliyetleri-II
4. Hafta Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı-I
5. Hafta Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı-II
6. Hafta Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-I
7. Hafta Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-II (Tesis Yeri ve Kapasite Atama Modelleri)
8. Hafta Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-III (Yerçekimi Yerleşim Modelleri)
9. Hafta Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi:Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
10. Hafta Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Birlikte Sipariş Verme Modelleri-I
11. Hafta Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Birlikte Sipariş Verme Modelleri-II
12. Hafta Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi-I
13. Hafta Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi-II
14. Hafta Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 5 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 2 1 6
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 2 1 6
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 13 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri