END 334

Veri Yapılarına Giriş

Dersin Adı: END 334 Veri Yapılarına Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Turgut ÖZSEVEN, Veritabanı Yönetim Sistemleri I, MuratHan Yayınları, 2011
Yardımcı Ders Kitabı 2. Zehra Alakoç Burma, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Sekin Yayıncılık, 2009.
Dersin Amacı Veritabanı yönetim sistemlerinin teorik altyapısının tanıtılması, kullanımının, tasarımının ve uygulamalarının öğretilmesi , gündelik yaşamın pek çokalanında rastlanan birbiriyle ilişkili veri gruplarının bilgisayar ortamında saklanması ve etkin yönetimi için veri modelleme, mantıksal tasarımkavramlarını ve veriyi yönetimini öğretmek.
Dersin Özeti

Veri, dosya ve veri tabanı kavramları, Erişim ve indeksleme, Sıralama algoritmaları, Veri yapıları, Veri tabanı yapıları, Veri tabanı yönetim sistemleri, Çok kullanıcılı yapılar, Veri tabanı tanımlama ve oluşturma, Güncelleştirme, Erişim kontrolü ve güvenlik, Yedekleme, İşletme uygulamaları, donanım ilişkisi. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Veritabanı yönetim sistemlerini tanır

2. Veritabanını varlık-ilişki diyagramları ile modelleyebilir

3. Yapısal Sorgulama Dilini (SQL) yapısını ve kodlarını öğrenir.

4. SQL ile veritabanı, tablo ve sorgular oluşturabilir.

5. Veritabanı Normalizasyonu kurallarını uygulayabilir . ve  veritabanı yönetim sistemlerini kurabilir ve kullanabilir 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 29
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Veri, dosya ve veri tabanı kavramları
2. Hafta Erişim ve indeksleme
3. Hafta Sıralama algoritmaları
4. Hafta Veri yapıları
5. Hafta Veritabanı yapıları
6. Hafta Veri tabanı yönetim sistemleri
7. Hafta Çok kullanıcılı yapılar
8. Hafta Veri tabanı tanımlama ve oluşturma
9. Hafta Veri tabanı tanımlama ve oluşturma
10. Hafta Güncelleştirme
11. Hafta Erişim kontrolü ve güvenlik
12. Hafta Yedekleme
13. Hafta İşletme uygulamaları, donanım ilişkisi.
14. Hafta İşletme uygulamaları, donanım ilişkisi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 2 0 4
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 1 1 8
Ara Sınavlar 1 2 2 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri