END 332

Teknoloji Yönetimi

Dersin Adı: END 332 Teknoloji Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1- TAŞKIN H. ADALI M. R. Teknolojik Zeka ve Rekabet Stratejileri Değişim Yayınları, 2004, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. COMPTON W. D. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Beta Yayınları, 1999, İstanbul ( Çeviren: OKUDAN G.Ü)
Dersin Amacı Teknoloji ve yenilik ile ilgili kavramların tanıtılması, sınıflandırılması, aşamaları ve yönetilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırılması.
Dersin Özeti

Teknoloji ve Sanayinin Yapılandırılması, Teknoloji ve Rekabet Avantajları, Teknolojik Seçenekler, Stratejiler ve Analitik Araçlar, Ortaklıklar ve Stratejik İttifaklar; Teknoloji ve Yapı, Teknoloji ve Süreç, Teknoloji ve Kültür, Teknoloji ve Toplam Kalite; Teknoloji Transferleri. Yaratıcılık ve Değişim, AR-GE Yönetiminde Çağdaş Sorunlar, AR_GE Verimliliğini Artırmak, Ulusal Politikalar ve AR-GE, Teknoparklar ve Yenilikçi Organizasyonlar, Üniversite - Sanayi AR-GE İşbirliği, Patentler ve Yasal Düzenlemeler, AR-GE Eğilimleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Teknoloji, yenilik ve ürün tasarımı hakkında bilgi sahibi olur. 

2. Teknoloji ve yenilik geliştirme aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.

3. Teknoloji ve yenilik planlama hakkında bilgi sahibi olur.

4. Teknoloji ve yenilik yönetimi hakkında bilgi sahibi olur. 

5.Patentler ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teknoloji ve Sanayinin Yapılandırılması
2. Hafta Teknoloji ve Rekabet Avantajları, Teknolojik Seçenekler, Stratejiler
3. Hafta Analitik Araçlar
4. Hafta Ortaklıklar ve Stratejik İttifaklar
5. Hafta Teknoloji ve Yapı, Teknoloji ve Süreç
6. Hafta Teknoloji ve Kültür
7. Hafta Teknoloji ve Toplam Kalite
8. Hafta Teknoloji Transferleri
9. Hafta Yenilikcilik ve Değişim
10. Hafta AR-GE Yönetiminde Çağdaş Sorunlar
11. Hafta AR_GE Verimliliğini Artırmak
12. Hafta Ulusal Politikalar ve AR-GE, Teknoparklar ve Yenilikçi Organizasyonlar
13. Hafta Üniversite - Sanayi AR-GE İşbirliği, Patentler ve Yasal Düzenlemeler
14. Hafta AR-GE Eğilimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 3 3 3 3 3
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 3 0 6
Sunum / Seminer hazırlama 1 6 1 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 1 1 8
Ara Sınavlar 1 6 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 9 2 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri