END 310

Benzetim

Dersin Adı: END 310 Benzetim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir l
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gündoğar E, Yönetimde Benzetim ve Modelleme
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Modelling for Management: Simulation in Support of Systems Thinking, Richardson GP, 2.) Simulation Modelling, Wiley series in management and administration, Wyman FP
Dersin Amacı Öğrencilere benzetim tekniği kullanarak, model kurma ve deney yapma ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Benzetime giriş ve temel Kavramlar. Benzetim model yapısı ve çeşitleri. Rassal Sayı ve Değişken üretimi ve testleri. Veri analizi ve uygunluk testleri. Kuyruk ve Servis sistemlerinde Benzetim. Stok Yönetiminde Benzetim. Bakım ve yenileme yönetimi modelleri. İmalat sistemlerinde Benzetim Modelleme. Benzetim paketleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Sistem, Model ve Benzetim kavramları ve ilişkilerini; benzetim modelinin temel unsurları ve kurulumunu bilir; benzetimde paket program kullanmayı öğretir.
  2. Kuyruk ve Servis sistemlerinin modelleme yapılarını bilir.
  3. Rassal Sayı ve Rassal değer üretmenin tekniklerini bilir ve yorumlar.
  4. Modeli doğrulama, test etme ve analiz etme yeteneği vardır.
  5. Stok Kontrol ve İmalat sistemlerinde benzetim kullanımını kavrar. Benzetim modellemede gerekli istatistik bilgileri vardır. 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Benzetime giriş ve temel kavramlar
2. Hafta Benzetim model yapısı ve aşamaları
3. Hafta Kesikli olay benzetimi ve modelleme yapıları
4. Hafta Benzetimde istatistik konular
5. Hafta Benzetimde istatistik konular
6. Hafta Yönetim oyunları
7. Hafta Kuyruk sistemlerinde benzetim
8. Hafta Servis sistemleri yönetiminde benzetim
9. Hafta Lojistik sistemleri yönetiminde benzetim
10. Hafta Stok yönetiminde benzetim
11. Hafta Bakım yönetiminde benzetim
12. Hafta İmalat yönetiminde benzetim
13. Hafta Benzetim paketleri ile modeleme
14. Hafta Benzetim paketleri ile modeleme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 3 3
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 12
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 22 2 24
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri