END 308

Tesis Tasarımı ve Planlama

Dersin Adı: END 308 Tesis Tasarımı ve Planlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı, Erkut H, Baskak M, İrfan Yayıncılık, 1997
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Facilities Planning 3E WIE, Tompkins JA, White JA, Bozer YA, Tanchoco JMA, John Wiley High Education, 2003. 2.) Manufacturing Facilities: Location, Planning, And Design 2. ed. Sule DR, Pws-Kent-Itp
Dersin Amacı Öğrencilere tesis yeri seçim ve tasarım işlemleri yönünden incelenerek, tesis içerisinde yerleşim ile ilgili karşılaşılacak problemlere nasıl çözümler getirileceği konusunda beceriler kazandırmak ve bunlara uygun kalitatif ve kantitatif tekniklerin uygulamalarını sağlamak.
Dersin Özeti

Temel kavramlar. Tesis taşarım süreci. Kuruluş yeri seçimi model ve teknikleri. İş yeri düzenleme model ve teknikleri. Bilgisayar destekli iş yeri düzenleme algoritmaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İmalat ve üretim sistemlerini, geleneksel atölye ve montaj tesislerini yerleşim tiplerini, sınıflandırılmasını, Üretim Akış Analizi (PFA) ve Sistematik Tesis Yerleştirme (SLP) aşamalarını bilir ve iki yöntemi bütünleştirmeye çalışır.
  2. Sistematik Tesis Yerleştirme veri toplama aşaması sonrasında eldeki verilerle akış şiddetlerini hesaplar ve akış ilişki şemasını çizer.
  3. Gerekli alan, işçi ve makine ihtiyaçlarını hesaplayarak, alan ilişki ve eylem ilişki şemalarını oluşturur.
  4. Malzeme taşıma sistemleri ve araçlarımı tanır.
  5. 6. Bilgisayar Destekli Tesis Tasarım algoritma ve programları kullanır. Geliştirilen Yerleşimleri Değerlendirir ve Seçim yapar. Tesis Yeri Seçim Model ve Tekniklerini kullanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tesis Planlamaya Giriş
2. Hafta Tesis Yerleştirme ve Tesis Yeri Seçinin Önemi
3. Hafta Tesis Yeri Seçiminde Kullanılan Metotlar
4. Hafta Tesis Düzenleme
5. Hafta Sürece Göre Düzenleme
6. Hafta Sürece Göre Düzenlemede Kullanılan Metotlar
7. Hafta Düzenlerin seçimi ve akış şiddetlerinin hesaplanması
8. Hafta Melez Tipi Düzenleme
9. Hafta Ürüne Göre Düzenleme
10. Hafta Montaj Hattı Dengeleme
11. Hafta Montaj Hattı Dengeleme Teknikleri
12. Hafta Uzaklık Temelli Düzem Maliyetlerinin Hesaplanması
13. Hafta Bilgisayar Destekli Tesis Düzenleme
14. Hafta Oluşturmaya ve Geliştirmeye Dayalı Algoritmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 3 1 16
Ara Sınavlar 1 13 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri