END 306

Üretim Planlama ve Kontrol

Dersin Adı: END 306 Üretim Planlama ve Kontrol
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gümüşoğlu Ş, Üretim/İşlemler Yönetimi, Demir H, 2003
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Doğruer M, Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, 2005 2.) Manufacturing Planning and Control Systems, Vollmann TE, Berry WL, Whybark DC, 1997
Dersin Amacı Öğrencilere işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için gerekli olan etkin üretim yönetim bilgi, beceri ve tekniklerini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Üretim sistemlerinde üretim planlama. Ürün tasarımı. Üretim planlama süreçleri. Tahmin sistemi. Kapasite planlaması. Ana üretim planlaması. Üretim çizelgelemesi. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bir işletmede farklı teknikler kullanarak talep tahmini yapar. Toplu üretim planı vasıtasıyla işletenin stratejilerini test eder.
  2. Ara üretim programı hazırlar, programı test eder, gerekirse revize eder.
  3. Malzeme ihtiyaç planlaması yaparak, üretim ve satın alma ihtiyaç ve siparişlerini belirler.
  4. Kapasite ihtiyaç planlaması vasıtasıyla MRP sonuçlarını irdeler. İmalat kontrol sisteminin tasarımını yapar ve İmalat çizelgeleme tekniklerini kullanır.
  5. Proje tipi üretimdeki farklılıkları üretimde planlama ve kontrol yapısına uyarlar. Tekrarlı ve proses tipi üretimlerdeki UPK farklılıklarını kavrayarak uygulamaya sokar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üretim Planlama ve Kontrole Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta Talep Tahminleri
3. Hafta Talep Tahminleri
4. Hafta Toplu Üretim Planlama
5. Hafta Toplu Üretim Planlama
6. Hafta Ana Üretim Programlama
7. Hafta Malzeme İhtiyaç Paylam
8. Hafta Malzeme İhtiyaç Paylam
9. Hafta Kapasite İhtiyaç Paylaması
10. Hafta Kapasite İhtiyaç Paylaması
11. Hafta İmalat Kontrol
12. Hafta İmalat Çizelgeleme
13. Hafta Proje Tipi Üretimde Planlama ve Kontrol
14. Hafta Sürekli Üretim Sistemlerinde Planlama ve Kontrol
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 20
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 21 2 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri