END 305

Sistem Analizi ve Tasarımı

Dersin Adı: END 305 Sistem Analizi ve Tasarımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akdeniz F, Olasılık ve İstatistik, 13. Baskı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere toplumun faydasına yönelik olarak gerek doğal gerekse Mühendislik sistemlerinin modellenmesi, tasarımı ve kontrol edilmesinde yararlı olacak araçları, kavramları ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamak.
Dersin Özeti

Sistem düşüncesi. Sistem Yaklaşımı. Genel sistem kuramı. Sistem Yaklaşımının aşamaları. Sistem Yapısı. Sistem analizi ve karar verme süreci. Sistem analizinde kullanılan araçlar. Yönetim bilişim sistemleri. Sistem denetimi ve örnek olaylar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Karmaşık proďlemlerin çözümü için ďütüncül bakar.
  2. Disiplinlerarası iş ortamında çalışıp proje yönetir.
  3. Analitik araçları kullanarak işletme sorunlarını çözer.
  4. Sistem yaklaşımı ile imalat ve hizmet sistemlerinde problemleri belirler ve çözüm önerileri hazırlar.
  5. Karŵaşık sistemleri modeller. Sistemik problemlerin davranışların analiz eder ve müdahale de bulunur.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sistem Düşüncesi, teorisi. Sistem Paradigmasındaki Değişmeler ve temel sistem Yaklaşımları
2. Hafta Sistem analiz ve tasarım süreci
3. Hafta Sistem analizi aşamaları
4. Hafta Sistem analizinde modellerin önemi
5. Hafta Sistem analiz ve tasarımı için problemin tamımlanması
6. Hafta Sistem analiz ve tasarımında kullanılan araçlar ve yöntemler
7. Hafta Sistem Mühemdisliği
8. Hafta Sistem Mühemdisliği
9. Hafta Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi
10. Hafta Sistem Tasarımı ve Kurma
11. Hafta Sistem Tasarımı ve Kurma
12. Hafta Sistemik problemler ve Sistem Dinamiği Yaklaşımı
13. Hafta Dinamik Sistemlerin Yapısı ve davranışı
14. Hafta Sistem davranışının yorumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 5 5 5 5 5
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 3 3 3 1 3
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 3 0 9
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 12
Ara Sınavlar 1 18 1 19
Yari Yılsonu sınavı 1 24 2 26
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri