END 304

Ergonomi

Dersin Adı: END 304 Ergonomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ergonmi, Babalık F, 2007
Yardımcı Ders Kitabı İnsan Faktör Mühendisliği, Şarman S, 2002
Dersin Amacı Öğrecilerin çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirerek verimliliğin arttırılması ile ilgili bilgi, beceri ve teknikleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Ergonominin tanımı ve amaçları. Anotomi ve vücut mekanizmaları. Antropometri ve ilkeleri. İnsan-makina sistemleri. Çalışma yerlerinin düzenlenmesinde ergonominin uygulanması. Fiziksel ve çevresel koşulların çalışanlara etkisi. Ofis ergonomisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ergonominin temellerini kavrar.
  2. İnsan-Faktör Mühendisliğinin kapsamını bilir.
  3. Çalışma ortamındaki zararlı çevresel faktörleri belirler ve bunları gidererek verimliliği arttıracak yöntemleri uygular.
  4. İnsan iş yapabilme kapasitesini ve yük kaldırma kapasitesini belirler.
  5. Mesleki gerilim ve stres oluşumunun nedenlerini belirler ve stresle baş edebilme yöntemlerini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Faktör Mühendisliğine Giriş
2. Hafta Çevresel faktörlerin incelenmesi
3. Hafta Çevresel faktörlerin incelenmesi
4. Hafta Aydınlatma tasarımı
5. Hafta İnsan çalışma kapasitesi
6. Hafta Kalp vuruş hızı ve solunum hızına göre değerlendirme
7. Hafta İnsan yük kaldırma kapasitesi
8. Hafta Çalışma durum ve pozisyonuna göre yükleme yapılan kas grupları
9. Hafta Çalışma durum ve pozisyonuna göre yükleme yapılan kas grupları
10. Hafta Isı gerilimi
11. Hafta Isı gerilimi
12. Hafta Isı gerilimi
13. Hafta Mesleki gerilim ve stres
14. Hafta Mesleki gerilim ve stres
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 4 0 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 0 12
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 3 1 16
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri