END 302

Yöneylem Araştırması II

Dersin Adı: END 302 Yöneylem Araştırması II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yöneylem Araştırması, Çeviren ve Uyarlayan: Baray ŞA, Esnaf Ş, 6. Basımdan Çeviri, İstanbul, Litaratür Yayıncılık, 2000
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Operations Research: An Introduction, Taha H, 9.Ed., Pearson, 2011. 2.) Introduction to Operations Research, Hillier FS, Lieberman GJ, 9. Ed. McGraw-Hill, 2010 3.) Operations Research, Winston TL, PWS Publishing Comp, 1997.
Dersin Amacı Endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerine yöneylem araştırmasında stokastik süreçleri, kuyruk sistemlerini, ağ modellerini, dinamik programlamayı ve envanter modellerini tanıtmak ve uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin Özeti

Hedef Programlama,Tamsayı Programlama, Kuadratik programla, Doğrusal olmayan Programlama, Ağ Modelleri, En kısa yol, en az uzantılı ağaç ve en büyük akış problemleri. Proje yönetiminde CPM/PERT ağları. Stok modelleri. Kuyruk modelleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Stokastik süreçleri ve Markov zincirini tanımlar; geçiş matrisinin oluşturur; problemleri Markov zinciriyle ifade eder. Markov zincirlerindeki durumların sınıflandırılmasını yapar.
  2. n-adımlı geçiş olasılıkları: n-zamanında j-durumunda bulunmayı örneklerle izah eder.
  3. Kararlı duruma geçiş sayısını, kararlı durum olasılıklarını hesaplar ve karar vermede kullanır; ortalama ilk geçiş sayılarını bulur ve yorumlar.
  4. Emici (yutucu) zincirlerin özelliklerini bilir, problemler çözer ve yorumlar.
  5. Kuyruk modellerini tanımlar ve çeşitli örnek problemlerin çözümüne uygular.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hedef programlama
2. Hafta Hedef programlama
3. Hafta Tamsayı programlama
4. Hafta Kuadratik programlama
5. Hafta Doğrusal olmayan programlama
6. Hafta Ağ Modelleri: En kısa yol problemleri
7. Hafta Ağ Modelleri: En az uzantılı ağaç problemleri
8. Hafta Ağ Modelleri: En büyük akış problemleri
9. Hafta Proje yönetiminde CPM/PERT ağları
10. Hafta Proje yönetiminde CPM/PERT ağları
11. Hafta Stok modelleri
12. Hafta Stok modelleri
13. Hafta Kuyruk modelleri
14. Hafta Kuyruk modelleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 3 1 16
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 21 2 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri