END 301

Yöneylem Araştırması I

Dersin Adı: END 301 Yöneylem Araştırması I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.) Baray Ş A, Esnaf Ş, Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, İstanbul, Litaratür Yay. 2000. 2.) Taha H, Operations Research: An Introduction, 9. Ed., Pearson, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Introduction to Operations Research, Hillier FS, Lieberman GJ, 9. Ed. McGraw-Hill, 2010 2.) Operations Research, Winston TL, PWS Publishing Comp. 1997. 3.) MATLAB ve Mühendislik Uygulamaları, Kubat C, A.U., ALFA Yayınları, 2003
Dersin Amacı Öğrencilerine Yöneylem Araştırmasını tanıtmak, Deterministik Yöntemler hakkında bilgilendirmek ve uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin Özeti

Yöneylem araştırmasının temel ilkeleri, matematiksel modeller, model kurma, doğrudan programlama (DP) modelleri ve çözüm teknikleri (grafik çözüm, simpleks ve duyarlılık analizleri, dualite, primal-dual ilişkileri, transport modelleri, atama modelleri).

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Yöneylem Araştırmasının tanımını, tarihçesini, metodolojilerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilir.
  2. Doğrusal Programlama ve grafik çözümlerini bilir.
  3. DP model çözümlerinde Primal Simpleks, Yapay Başlangıç Çözümünü-M Yöntemi, İki Aşamalı Yöntem- hangi tür DP problemlerinin çözümüne uygulanabileceğini ayırteder ve kullanır.
  4. Dual Simpleks yöntemini Doğrusal Programlamanın hangi tür modeline uygulayacağını bilir.
  5. Simplex yönteminde özel durumları özellikleriyle bilir, çözümler ve sonuçları yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yöneylem araştırmasının temel ilkeleri
2. Hafta Matematiksel modeller
3. Hafta Matematiksel modeller
4. Hafta Model kurma
5. Hafta Model kurma
6. Hafta Doğrudan programlama modelleri ve çözüm teknikleri
7. Hafta Grafik çözüm
8. Hafta Simpleks ve duyarlılık analizleri
9. Hafta Simpleks ve duyarlılık analizleri
10. Hafta Dualite
11. Hafta Primal-dual ilişkileri
12. Hafta Transport modelleri
13. Hafta Atama modelleri
14. Hafta Atama modelleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 3 1 16
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 29 2 31
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri