END 236

E-Ticaret

Dersin Adı: END 236 E-Ticaret
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Civelek, M. Emre., (2003), İnternet Ticareti, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Öncü, Fatih, (2002), e-pazarlama: İnternet olanaklarıyla ürün ve hizmetin hedef pazara sunulması ve satışı, Litaratür Yayıncılık, İstanbul. 2. Deniz, R. Baki, (2001), İşletmeden tüketiciye internette pazarlama ve Türkiye?deki boyutları, Beta Yayıncılık
Dersin Amacı Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine e-ticaretin teori ve pratiğini kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak
Dersin Özeti

E-ticaretin teorisi ve pratiği. Ağ piyasasında e-ticaret prensipleri nasıl uygulanır. E-ticaret stratejisi. E-ticaret iş modelleri. Müşteri ilişkileri yönetimi. Risk sermayesi. Kuluçka finansmanı. Dijital medya. İçerik yönetimi. Vergi. Telif hakları. Güvenlik. E-ticaret ve kümeleme. Karlılık. Türkiye'de e-ticaret ve e-ticaretin geleceği. Dış ticarete yön veren eticaret siteleri. E-ticaret teşvikleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. E-ticaretin teorisi ve pratiğini öğrenir

2. E-ticaret stratejisi. E-ticaret iş modellerini bilir

3. Müşteri ilişkileri yönetimini öğrenir

4. Vergi, telif hakları. güvenlik konularını öğrenir.

5. Türkiye'de e-ticaret konusunda bilgi sahibi olur  ve  E-ticaret teşviklerini öğrenir 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 5 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta E-Ticaretin Temelleri
2. Hafta Elektronik İletişimin Esasları
3. Hafta Web Tasarımı Teknik Alt Yapıs
4. Hafta B2B İşletmeler Arası E-ticaret
5. Hafta B2C İşletmeden Tüketiciye E-ticaret
6. Hafta C2C Müşteriden Müşteriye E-ticaret
7. Hafta Elektronik Pazarlama
8. Hafta E-ticarette Ödeme Şekilleri
9. Hafta E-ticarette Ödeme Şekilleri (devam)
10. Hafta E-reklam ve E-marka (E-iletişim)
11. Hafta E-ticarette Güvenlik
12. Hafta Dijital İmza
13. Hafta E-ticarette Yasal Konular
14. Hafta E-ticaretin Geleceği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 3 1 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 1 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 12
Ara Sınavlar 1 5 3 8
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri