END 234

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Dersin Adı: END 234 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. AKYÜZ Necdet,İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI, İstanbul, 1980, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Çalışma Bakanlığının Dergileri
Dersin Amacı Mühendislik Eğitimi alan öğrencilerin iş hayatına atıldığında iş veren vekili olarak veya iş veren olarak yetki vesorumluluklarının ne olduğunu öğrenmesi, iş kazalarına karşı alınacak güvenlik önlemlerinin neler olduğunu bilmesi ve kaza olmadan önce alınabilecek güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak
Dersin Özeti

İş güvenliğine giriş; İş Güvenliğinin Temel Prensipleri; İG Kültürü; İş kazaları ve tanımı, nedenleri, çeşitleri, önlemler; İş güvenliğinin ekonomik yönü; İş güvenliği ve ergonomi; Kaza zinciri; kaza raporları; Kaza istatistikleri ve kaza araştırması; Meslek hastalıkları, tanımı, çeşitleri, önlemler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İş kazası tiplerini belirleyebilir,

2. Kaza olmadan önce alınabilecek bilimsel ve gözlemlemeye dayalı tedbirleri tespit edebilir,

3. İş kazasını soruşturabilir,

4. İş kazasında tarafların kusur oranlarını belirleyebilir,

5. İş kazasında maluliyet oranını belirleyebilir, ve İş yerinde üretim yöneticisi olarak görev yaparken yetki ve sorumluluklarının ne olduğunu belirleyebilir, 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş Güvenliğine Giriş
2. Hafta İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları / İş Kazaları
3. Hafta İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları / Meslek Hastalıkları
4. Hafta Kazanın Temel Nedenleri
5. Hafta İş Güvenliğin Temel İlkeleri / Aksiyom I - V
6. Hafta İş Güvenliğin Temel İlkeleri / Aksiyom V -
7. Hafta İş Güvenliğinin Üretime ve Verimliliğe Etkisi
8. Hafta İş Güvenliğinde Yöntem / Mühendislik Revizyon
9. Hafta İş Güvenliğinde Yöntem / İkna ve Teşvik, Ergonomi, Disiplin
10. Hafta İş Güvenliği Organizasyonu / İş Güvenliği Görevlileri
11. Hafta İş Güvenliği Organizasyonu / İş Güvenliği
12. Hafta İş Kazası Soruşturması / Özel ve Yasal Soruşturma
13. Hafta İş Kazası Soruşturması / Kusur Oranı Tespiti
14. Hafta İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Davaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 4 4 4 3 4
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 1 1 8
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 0 13 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri