END 206

Maliyet Analizi

Dersin Adı: END 206 Maliyet Analizi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ittleson T R, (2009) Financial Statements: A Step by Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports, Career Press
Yardımcı Ders Kitabı Friedlob G T, Schleifer L L F, (2002), Essentials of Financial Analysi , John Wiley
Dersin Amacı İşletmenin finansal yönetim konusunda belirtilen yöntemler ışığında analiz ile en uygun kararı seçme, analiz etme ve uygulama yapma becerisi kazandırmak.
Dersin Özeti

Maliyet ve Maliyet Türleri, Maliyet Unsurları. İşçilik Maliyeti, Malzeme Maliyeti, Genel İmalat Giderleri. Stok Kontrolü ve Stok Maliyeti. Amortisman. Maliyet Muhasebesi Sistemleri. Safha Maliyet Sistemi, Sipariş Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi. Başabaş Analizi. Yönetim Muhasebesi. Maliyet Yönetimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İşletmedeki mühendislik projelerinin değerlendirilmesinde finansal analizin yapılması gerekliliğini kavrar.
  2. İşletme problemlerini finansal analiz ile değerlendirir, finansal kararları analiz yöntemleri kullanarak karşılaştırır.
  3. Finansal analizde tabloları hazırlar ve analiz eder,  verileri nerede kullanacağına karar verir.
  4. Mühendislik projelerinde finansal analiz yöntemlerini seçer, altenatiflerin karşılaştırılmasında farklı yöntemleri kullanır.
  5. Ekonomik analiz yöntemlerindeki nakit akışları ve gelir giderleri hesaplar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maliyet ve türleri
2. Hafta Maliyet Unsurları, İşçilik Maliyeti
3. Hafta Malzeme Maliyeti, Genel İmalat Giderleri
4. Hafta Stok Kontrolü
5. Hafta Stok Maliyeti
6. Hafta Amortisman
7. Hafta Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Safha Maliyet Sistemi
8. Hafta Sipariş Maliyet Sistemi
9. Hafta Standart Maliyet Sistem
10. Hafta Başabaş Analizi
11. Hafta Yönetim Muhasebesi
12. Hafta Yönetim Muhasebesi
13. Hafta Maliyet Yönetimi
14. Hafta Maliyet Yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 20
Ara Sınavlar 1 19 1 20
Yari Yılsonu sınavı 1 25 1 26
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri