END 204

Mühendislik Ekonomisi

Dersin Adı: END 204 Mühendislik Ekonomisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Blank L, Tarquin A, Engineering Economy, 2004
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Degarmo EP, Sullivan WG, Bontadelli JA, Engineering Economy, 2008 2.) Işık A, Mühendislik Ekonomisi, 2005 3.) Okka O, Mühendislik Ekonomisi, 2010
Dersin Amacı Öğrencilere ekonomik analizde geliştirilen yöntemlerin uygulanması ile alternatifler arasındaki ekonomik farklılıklara göre karşılaştırma, seçip, analiz etme ve değerlendirilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Temel Kavramlar, Nakit Akışlarının Dengelenmesi, Faiz ve Paranın zaman Değeri, Şimdiki Değer Yöntemi, Yıllık Eşdeğer Metod, Gelecek Değer Yöntemi, İç Verim Oranı Yöntemi, Dış Verim Oranı Yöntemi, Alternatiflerin Değerlendirilmesi, Amortisman, Vergi Sonrası Nakit Akış Analizleri, Enflasyonun Nakit Akışlarına Etkileri, Başabaş Analizi, Fayda-Maliyet Analizi, Yenileme Analizleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Mühendislik projelerini değerlendirmede ekonomik analizin önemini anlar ve yapar, projeleri ekonomik analiz yöntemleriyle karşılaştırır. Projeleri amortisman hesaplama yöntemiyle karşılaştırıp değerlendirir.
  2. Faiz-para-zaman ilişkilerini yorumlar, paranın eşit ve eşit olmayan zaman değerini  hesaplar.
  3. Ham ekonomik verilerin şimdiki-gelecek-amortisman-sermaye değerlerini hesaplar. 
  4. Ekonomik analiz yöntemlerinde nakit akışı ve gelir-giderleri hesaplar.
  5. Alternatiflerin karşılaştırılmasında matematiksel modeller kurar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik Ekonomisi Temel Kavramları
2. Hafta Paranın zaman değeri
3. Hafta Paranın zaman değeri
4. Hafta Ekonomik analiz yöntemleri
5. Hafta Ekonomik analiz yöntemleri
6. Hafta Ekonomik analiz yöntemleri
7. Hafta Alternatiflerin seçimi ve değerlendirilmesi
8. Hafta Alternatiflerin seçimi ve değerlendirilmesi
9. Hafta Amortisman ve vergiler
10. Hafta Enflasyon ve kur oranları
11. Hafta Başa-baş noktası analizi
12. Hafta Fayyda Maliyet Oranı Metodu
13. Hafta Yenileme analizi
14. Hafta Yenileme analizi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 2 2 2 2 2
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 3 3
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 2 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 20
Ara Sınavlar 1 13 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri