MHS 331

Mühendislik Etiği

Dersin Adı: MHS 331 Mühendislik Etiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Etik ve mühendislik etiğinin temel kavramlarının öğrencilere öğretmek.
Dersin Özeti

Giriş. İnsan çevre ilişkileri ve çevrenin önemi. Endüstriyel işlemlerin çevreye etkileri, Hava, su ve gürültü kirliliği. Endüstriyel üretimde ortaya çıkan zararlı gazlar ve atıklar, Arıtma işlemleri. Temiz teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma. Enerji tasarrufu ve üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma olanakları. Çevre farkındalığının öğrenciye kazandırılması

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Etik ve mühendislik etiğinin önem ve fonksiyonlarını anlar.
  2. Etiğin temel kavramlarını kavrar.
  3. Mesleki etik ve mühendislik etiğinin kurallarını bilir.
  4. Etik kurallarına göre davranma becerisi vardır.
  5. Etik ikilemde kaldığında mesleki ve davranış gösterir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 5
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin müfredatı, kavramlar ve kaynaklar
2. Hafta Etik kavramı, etik-ahlak ilişkisi, etik-mühendislik ilişkileri
3. Hafta Etiğin hedef ve amaçları
4. Hafta Altın kurallar ve evrensel değerler
5. Hafta İş ve meslek etiği
6. Hafta Pratikte etik
7. Hafta Mühendislik etiği temel ilkeleri
8. Hafta Etiğin temel ilkeleri, bilimde etik, araştırma etiği
9. Hafta Etiğin temel ilkeleri, bilimde etik, araştırma etiği
10. Hafta Mühendislikte meslek sorumluluğu ve etik anlayışı
11. Hafta Mühendislikte meslek sorumluluğu ve etik anlayışı
12. Hafta Öğrenci sunumları ve tartışma
13. Hafta Öğrenci sunumları ve tartışma
14. Hafta Öğrenci sunumları ve tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 3 1 8
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri