END 113

Endüstri Mühendisligine Giriş

Dersin Adı: END 113 Endüstri Mühendisligine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş (Çeviri: Introduction to Industrial and System Engineering) Kula U, Torkul O, Taşkın H, Değişim Yayınları, 2006
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Endüstri Mühendisliğine Giriş, Editör: Öztemel E., Papatya Yayıncılık, 2009. 2) Introduction to Industrial and System Engineering, Turner W C, Mize J H, Case K E, Nazemitz J W, Pearson, 1993
Dersin Amacı Öğrencileri Endüstri Mühendisliği, eğitimi ve ilgili konuları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Temel Kavramlar. Endüstri Mühendisliği konuları ve ilgi alanları. Mühendislik Etiği. Endüstri Mühendisliği için Temel istatistik. Mühendislik Ekonomisi. Yöneylem Araştırması. İş ve Metod Etüdü ile Ergonomi. Üretim Planlama ve Kontrol ile Malzeme ve Stok Yönetimi. Kalite Yönetimi. Tesis Yönetimi. Üretim ve Servis Sistemleri, Benzetim.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Mühendislik Etiği konusunda bilinçlidir.
  2. Üretim sistemlerini tanır. Tesis Yönetimi konusunda bilgilidir.
  3. Temel İstatistik kavramları ve Kalite Yönetimi konusunda bilgilidir.
  4. Mühendislik Ekonomisi Temel Kavramlarını açıklar, İş Etüdü kullanın amaçları ile tekniklerini tanımlar.
  5. Yöneylem Araştırması ve Benzetim çalışmaları hakkında bilgilidir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Endüstri Mühendisliğinin Gelişimi ve Sağladığı Avantajlar
2. Hafta Mühendislik Etiği
3. Hafta Üretim ve Hizmet Sistemleri Temel Kavramlar
4. Hafta Endüstri Mühendisliği için Temel istatistik
5. Hafta Üretim Planlama ve Kontrol
6. Hafta Malzeme ve Stok Yönetimi
7. Hafta Yöneylem Araştırması
8. Hafta Benzetim
9. Hafta Kalite Yönetimi
10. Hafta İş ve Metod Etüdü ile Ergonomi
11. Hafta Mühendislik Ekonomisi
12. Hafta Tesis Gezisi
13. Hafta Endüstri Mühendisliği Uygulamaları
14. Hafta Endüstri Mühendisliği Uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 4 4 4 4 4
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 3 3
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 3 1 16
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 2 19
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri