END 102

Genel Ekonomi

Dersin Adı: END 102 Genel Ekonomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gümüş T, Tomanbay T, Genel Ekonomi, Gazi Kitabevi 2008
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak.
Dersin Özeti

Ekonominin temel kavramları, Fiyat teorisi: Üretim, maliyet, Pazar, Arz ve talep, Fiyat. Para teorisi: Paranın mikdarı ve değeri, Enflasyon, Deflasyon, Develüasyon, Reevelüasyon. Döviz ve döviz kurları, Banka ve Merkez Bankası, Para Politikaları. Milli Gelir: Bölüşüm, İstihdam, İktisadi Kalkınma. Dış Ticaret, Devletin gelir ve giderleri, Kamu Bütçesi. Maliye Politikası, Devletin Ekonomiye Müdahelesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ekonominin temel kavramlarını bilir.
  2. Tüketici davranışları, pazarları ve pazarlama kavramlarını bilir.
  3. Maksimum karı hedefleyen şirketlerin davranışlarını anlar.
  4. Milli gelir kavramı ve hesaplanması hakkında bilgisi vardır.
  5. Milli gelir ve ekonomide devletin rolünü bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ekonominin Temel Kavramları
2. Hafta Fiyat Teorisi; Üretim, Maliyet, Pazar, Arz ve Talep, Fiyat
3. Hafta Para Teorisi; Paranın Miktarı ve Değeri
4. Hafta Enflasyon, Deflasyon, Devalüasyon, Revalüasyon
5. Hafta Döviz ve Döviz Kurları
6. Hafta Banka ve Merkez Bankası
7. Hafta Para Politikaları
8. Hafta Milli Gelir; Bölüşüm, İstihdam
9. Hafta İktisadi Kalkınma, Dış Ticaret
10. Hafta Devletin Gelir ve Giderleri
11. Hafta Kamu Bütçesi
12. Hafta Maliye Politikası
13. Hafta Maliye Politikası
14. Hafta Devletin Ekonomiye Müdahalesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 3 3 3 3 3
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 3 3 3 3 3
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 12
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 18 2 20
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri