ELIT 416

Postmodern Roman

Dersin Adı: ELIT 416 Postmodern Roman
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Tuba Aydın Güngör
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kipling, Rudyard. Plain Tales from the Hills, (London: Penguin), 1994.
Yardımcı Ders Kitabı King, Jeannette. Doris Lessing. (London: Edward Arnold), 1989.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin İngiliz Sömürge (Koloni) Dönemi yazını, ideolojisi ve söylemini tanımasını ve söz konusu dönemin tarihsel, ekonomik, politik, sosyal ve yazınsal arka planı hakkında farkındalık geliştirmesini sağlamaktır
Dersin Özeti

İngiliz Koloni Dönemi tarihi, Kolonyal söylem, İngiliz sömürgeciliğinin belli başlı kavramları, Doğu’nun stereotip temsilleri, Kolonyalizm üzerine eleştiri ve söz konusu eleştirinin edebi yapıtlardaki yansımaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 2- İngiliz koloni dönemi ile ilgili kavram ve terimleri kavrayabilme. 3- İngiliz koloni döneminin yazınsal, ekonomik, politik, sosyal ve tarihsel arka planı hakkında farkındalık tesis edebilme. 4- Eleştirel ve analitik düşünceyi geliştirebilme. 5- Metin incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme. 6- Doğu’nun farklı stereotip temsillerini kolonyalist bir bakış açısından tespit edebilme. 7- Batı ve Doğu ideolojilerini, kültür, din, ırk ve cinsiyet farklılıkları bağlamında sorgulayabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, "postmodern" ve "postmodernizm" ve "Postmodern Roman" terimleri, zaman içerisinde farklılaşan anlamlarının incelenmesi
2. Hafta İlk roman örneklerinden okumalar ve Postmodern Roman karşılaştırması ve Postmodern Romanın tarihi gelişimi
3. Hafta Seçilen bir Postmodern Romanın incelenmesi
4. Hafta Seçilen bir Postmodern Romanın incelenmesi
5. Hafta Seçilen ikinci bir Postmodern Romanın incelenmesi
6. Hafta Seçilen ikinci bir Postmodern Romanın incelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Seçilen üçüncü bir Postmodern Romanın incelenmesi
9. Hafta Seçilen üçüncü bir Postmodern Romanın incelenmesi
10. Hafta Seçilen üçüncü bir Postmodern Romanın incelenmesi
11. Hafta Seçilen beşinci bir Postmodern Romanın incelenmesi
12. Hafta Seçilen beşinci bir Postmodern Romanın incelenmesi
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri