ELIT 414

Amerikan Şiiri

Dersin Adı: ELIT 414 Amerikan Şiiri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Edebi Kavramlar
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Tuba Aydın Güngör
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Remaking of American Poetic Tradition.
Yardımcı Ders Kitabı Peter Smith. Early American Poetry.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin Amerikan şiirinin belli başlı akımlarına ait şiirlerin özelliklerini tanımlamasını, bu akımlara ait şiirlerin analizini yapabilmesini, özelliklerine göre teşhis edebilmesini, akımları birbirleri ile kıyaslayabilmesini, benzerlik ve farklılıkları çıkarabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Derste öncelikle Amerikan şiirinin gelişimi incelenir ve belli başlı akımlar tanıtılır. Başta koloni dönemi, romantik dönem, modernizm, imgeselcilik olmak üzere, 1950 sonrası Beat akımı, New York akımı gibi belli başlı akımlar şiirlerden örneklerle yorumlanır, tartışılır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.  Amerikan şiirinin gelişimini ve akımlarını tanır ve yorumlar.
  2. Amerikan koloni dönemi şiirini yorumlar ve tartışır.
  3. Amerikan romantik dönemi şiirini yorumlar ve tartışır.
  4. Amerikan modernist şiiirini ve imgeselcilik şiirini tanır, yorumlar ve tartışır.
  5. Amerikan realist şiir akımını yorumlar ve tartışır.
  6. Amerikan şiirindeki Harlem rönesansı şiirini tanır ve yorumlar.
  7. 1950 sonrası Beat akımı, New York akımı gibi belli başlı akımları tanır ve yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Koloni dönemi Amerikan şiiri, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
3. Hafta Romantik dönem Amerikan şiiri, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
4. Hafta Amerikan Realist şiiri, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
5. Hafta Amerikan Modernist şiirinin başlangıcı, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
6. Hafta Amerikan Modernist şiiri ve İmgecilik, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Harlem Rönesansı, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
9. Hafta 1950ler sonrası Amerikan şiir akımları, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
10. Hafta 1950ler sonrası Amerikan şiir akımları, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
11. Hafta Beat akımı, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
12. Hafta Black Mountain akımı, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
13. Hafta New York akımı, seçilen başlıca şair ve şiirlerin incelenmesi
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri