ELIT 412

Amerikan Tiyatrosu

Dersin Adı: ELIT 412 Amerikan Tiyatrosu
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Tuba Aydın Güngör
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gerald Berkowitz. American Drama of the Twentieth Century.
Yardımcı Ders Kitabı E. Hudson Long. American Drama from its Beginnings to the Present.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin, Amerikan tiyatrosunun kökenleri ile geçirdiği evreleri, 20. yüzyıl başından günümüze kadar olan dönemde Amerika`da görülen tiyatro akımlarını, önemli tiyatro yazarlarını ve eserlerini sosyal, kültürel ve tarihsel arka planla ilişkilendirerek inceleyebilecek, sınıflandırabilecek, eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilecek
Dersin Özeti
 
Bu derste, Amerikan tiyatrosunun kökenleri ve geçirdiği evreler, 20. yüzyıl başından günümüze kadar olan dönemde Amerika'da görülen tiyatro akımları, önemli oyun yazarları ve eserleri incelenir, yorumlanır, tartışılır.  

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.  Amerikan tiyatrosunun kökenlerini ve gelişimini tanır.
  2. Amerika'da görülen önemli tiyatro akımlarını tanır.
  3. 20. yüzyıl başından günümüze kadar Amerika'da yazılan oyunları tanır ve sınıflandırır.
  4. Amerikalı oyun yazarlarının eserlerini karşılaştırır.
  5. Amerikalı oyun yazarlarının eserlerini, biçim ve içerik açısından derinlemesine inceler ve yorumlar.
  6. Bu eserlere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Amerikan tiyatrosuna giriş, ilgili terimlerin tanıtımı, sosyal, kültürel ve tarihsel arka plan
2. Hafta Modern Amerikan tiyatrosunun kurucularından Eugene O`Neill`ın oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
3. Hafta Modern Amerikan tiyatrosunun kurucularından Eugene O`Neill`ın oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
4. Hafta Modern Amerikan tiyatrosunun kurucularından Arthur Miller`ın oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
5. Hafta Modern Amerikan tiyatrosunun kurucularından Arthur Miller`ın oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
6. Hafta Modern Amerikan tiyatrosunun kurucularından Tennessee Williams`ın oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Amerikalı siyahi yazarların oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
9. Hafta Absürd Tiyatro etkisindeki Amerikan tiyatrosundan başlıca bir eserin incelenmesi
10. Hafta Amerikalı kadın yazarların oyunlarından başlıca bir eserin incelenmesi
11. Hafta Amerikalı feminist oyun yazarlarından başlıca bir eserin incelenmesi
12. Hafta Amerikan Gay ve/veya Lezbiyen tiyatrosundan başlıca bir eserin incelenmes
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri