ELIT 411

Karşılaştırmalı Edebiyat

Dersin Adı: ELIT 411 Karşılaştırmalı Edebiyat
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Tuba Aydın Güngör
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Amy De La Haye ve Cathie Dingwall. Surfers, Soulies, Skinheads & Skaters: Subcultural Style from the Forties to the Nineties.
Yardımcı Ders Kitabı Youth Subcultures: Social Identity in Action. İlgili diğer kitap ve/veya makaleler
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye çağdaş İngilizce şarkı sözlerini, başlıca müzik türlerini, bu türlerin tarihsel gelişimi ve bir anlatı türü olarak şarkı sözlerinin üretilmesinde ve tüketilmesinde rol oynayan edebi, sosyal, kültürel ve politik faktörler bağlamında ve popüler kültür kuramları kapsamında analiz edebilmesini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlik
Dersin Özeti
 
Bu derste, öncelikle çağdaş müzik türleri ve bu türlerin tarihsel gelişimi edebi, sosyal, kültürel ve politik arkaplanlar çerçevesinde tanıtılır. Çeşitli müzik türleri ve tarihsel dönemleri temsil eden şarkı sözleri ilgili edebi terimler, kavramlar ve kültür kuramları bağlamında ele alınır ve tartışılır. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Başlıca çağdaş müzik türlerini tanır ve tarihsel gelişimlerini açıklar.
  2. Farklı türlere ait şarkı sözlerini içerik ve biçim açısından karşılaştırır.
  3. Şarkı sözlerinde kullanılan edebi sanatları tespit eder ve anlatıya katkılarını tartışır.
  4. Şarkı sözlerinde bulunan edebi, sosyal, kültürel ve politik referansları tespit eder ve tartışır.
  5. Şarkı sözlerini popüler kültür kuramları bağlamında tartışır.
  6. Şarkı sözlerinde bulunan altkültür öğelerini ve referanslarını tespit eder ve tartışılır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, popüler müzik, popüler kültür ve altkültür kavramları
2. Hafta Popüler müzik ve popüler kültür arasındaki ilişki, İngiltere`de altkültürler
3. Hafta Edebi liriklerde içerik, form ve söz sanatları
4. Hafta Ortaçağ`dan günümüze Britanya Adaları`ndan baladlar
5. Hafta Ortaçağ`dan günümüze Britanya Adaları`ndan baladlar
6. Hafta Britanya Adaları`ndan halk müziği ve çağdaş uyarlamaları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ulusal marşlar ve kraliyet marşlarında lirikler ve milli kim
9. Hafta Reggae türünden başlıca metinlerin incelenmesi
10. Hafta Pop müzik türünden başlıca metinlerin incelenmesi
11. Hafta Rap ve hip-hop türünden başlıca metinlerin incelenmesi
12. Hafta Rock`n Roll türünden başlıca metinlerin incelenmesi
13. Hafta Heavy Metal türünden başlıca metinlerin incelenmesi
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri