ELIT 407

Modern İngiliz Tiyatrosu II

Dersin Adı: ELIT 407 Modern İngiliz Tiyatrosu II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Richard Drain, ed., Twentieth-century Theatre: A Sourcebook, London: Routledge, 1995. Henrik Ibsen, Four Major Plays, Oxford: Oxford World Classics, 1987
Yardımcı Ders Kitabı George Bernard Shaw, Pygmalion, London: Penguin, 1944
Dersin Amacı İngiliz Tiyatrosunda 19. yüzyılın başından çağdaş tiyatro anlayışına geçişi anlatmak. Etkili akım ve temsilcilerini ele almak. Önemli oyun yazarları ve oyunlarını incelemek
Dersin Özeti

Çağdaş Dönem İngiliz Tiyatrosu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Modern tiyatro anlayışını öğrenciye aktarmak.

2. Çağdaş tiyatro kavram ve kuramlarını tanıtmak.

3. Çağdaş tiyatro oyunlarındaki tema, yapı ve dil kullanımının anlaşılmasını sağlamak .

4. çağdaş tiyatro anlayışının eleştirel olarak değerlendirilmesini sağlamak

5. farklı tiyatro akımları hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Öğrencilerin makale yazımını geliştirmek. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 19. yüzyıl tiyatrosuna giriş. 19. yüzyıldaki sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmelerin öğrencilere anlatılması.
2. Hafta Romantik akım ve temsicileri.
3. Hafta Gerçekçi akım ve temsilcileri.
4. Hafta Oscar Wilde’ın The Importance of Being Earnest adlı komedisinin incelenmesi.
5. Hafta The Importance of Being Earnest adlı komedinin incelemesine devam.
6. Hafta George Bernard Shaw’un Pygmalion adlı oyununun incelenmesi.
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Pygmalion adlı oyununun incelemesine devam.
9. Hafta Sufrajist akım ve özelliklerinin anlatılması.
10. Hafta Savaş dönemi ve sosyal değişimler. Modernist akıma giriş.
11. Hafta Gelecekçilik ve dadaist akımlarının tiyatroya etkisi.
12. Hafta Gerçeküstücülük ve dışavurumculuk akımlarının tiyatroya etkisi.
13. Hafta Erwin Piscator ve Politik tiyatro anlayışı
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri