ELIT 406

Bitirme Tezi

Dersin Adı: ELIT 406 Bitirme Tezi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 10
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Gibaldi,Joseph-MLA Handbook for Writers of Research Papers, 2009
Yardımcı Ders Kitabı 2-Oshima, Alice, Ann,Hogue- Writing Academic English, 2005
Dersin Amacı Bağımsız çalışabilme kabiliyetinin kazandırılması ve yeni bilimsel kavramlar ortaya koymak amaçlanır.
Dersin Özeti

İngiliz Edebiyatı alanında öğrenciler, danışman öğretim elemanlarının önerdiği veya kendilerinin belirlediği güncel bir konuda araştırma yapar, tez hazırlar ve tez komisyon üyelerine sunar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Karşılaştığı problemleri tanımlayabilir, çözüm önerileri getirebilir ve önerilerini somut kavramlarla destekleyebilir.

2-Veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

3-Edindiği yeni bilgi ve çıkarımları, yorumlayabilir, sonuçlar çıkarabilir ve eleştirel bir yaklaşımla tartışabilir.

4-Etik değerlere saygılı olma becerisini kazanır.

5- Kendi kendine öğrenme becerisi kazanır.

6- Grup çalışması yapabilir ve sorumluluk alır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tez konularıyla ilgili genel konuların verilmesi
2. Hafta Tez konularının belirlenmesi
3. Hafta Tez çalışması ve danışmanlık
4. Hafta Tez çalışması ve danışmanlık
5. Hafta Tez çalışması ve danışmanlık
6. Hafta Tez çalışması ve danışmanlık
7. Hafta Tez çalışması ve danışmanlık
8. Hafta Tez çalışması ve danışmanlık
9. Hafta Tez sunum teknikleri ve sunum hazırlam
10. Hafta Tez sunumları tartışmalar ve düzeltmeler
11. Hafta Tez sunumları tartışmalar ve düzeltmeler
12. Hafta Tez sunumları tartışmalar ve düzeltmeler
13. Hafta Tez sunumları tartışmalar ve düzeltmeler
14. Hafta Tüm tezler üzerine yapılan tartışma ve düzeltmelerden elde edilen kazanımların özetlenmesi ve öğrencilerde istendik davranış değişikliğinin olup olmadığının sınanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri