ELIT 405

Modern İngiliz Romanı II

Dersin Adı: ELIT 405 Modern İngiliz Romanı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Eagleton, Terry. The English Novel: An Introduction. Malden MA: Blackwell Publishing, 2005
Yardımcı Ders Kitabı McKeon, Michael (Ed.). Theory of the Novel: A Historical Approach. Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 2000.
Dersin Amacı Bu dersin amacı 1950lerden günümüze İngiliz romanını analitik perspektifle anlatmaktır. Ders özellikle 1960lardan sonra roman türünde ortaya çıkan önemli teknik değişimleri, yazın biçimlerini kapsayacaktır.
Dersin Özeti

Dönem boyunca 1950lerin toplumcu gerçekçiliği, 1960ların deneyciliği, postmodernizmin başlangıcı ve 70lerde ve 80lerdeki üslup yenilikleri, 1990lardaki tarihsel metakurmacalar, kadın edebiyatından örnekler ve sömürge sonrası dönem edebiyat temaları ele alınacaktır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamladığında öğrenciler;

1. İngiliz romanının temel edebi özelliklerini tanımlar.  

2. İngiltere’nin günümüzdeki edebi ortamında romanın popüler olma sebeplerini açıklayabilir.

 3. Romanla ilgili edebi terimleri ve roman incelemesinde faydalanılabilecek yorumlama metotlarını kullanabilir.

4. Dönemin özelliklerini temsil eden çeşitli edebi metinleri sosyopolitik, kültürel ve tarihsel bağlamlarına göre yorumlayabilir

 5. Edebiyat ve kavramlarına ilişkin teorik ve pratik bilgilerinin ışığında edebi metinleri eleştirel biçimde okuyabilir.

 6. Çağdaş İngiliz romanının özelliklerini karşılaştırmalı biçimde ifade edebilir. 7. Modern dönemde roman türünü belirleyen önemli edebi eğilimleri yorumlayabili

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the social, political, cultural, economic characteristics of the period
2. Hafta Introduction to the literary characteristics of the period
3. Hafta Kingsley Amis - Lucky Jim
4. Hafta Kingsley Amis - Lucky Jim
5. Hafta Julian Barnes - A History of the World in 10 1/2 Chapters
6. Hafta Julian Barnes - A History of the World in 10 1/2 Chapters
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Doris Lessing- The Grass Is Singing: A Novel
9. Hafta Doris Lessing- The Grass Is Singing: A Novel
10. Hafta Zadie Smith- White Teeth
11. Hafta Zadie Smith- White Teeth
12. Hafta Ian McEwan- Atonement
13. Hafta Ian McEwan- Atonement
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri