ELIT 404

Koloni Sonrası İngiliz Edebiyatı

Dersin Adı: ELIT 404 Koloni Sonrası İngiliz Edebiyatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kipling, Rudyard. Plain Tales from the Hills, (London: Penguin), 1994. Kipling, Rudyard.. Kim, (Kent: Wordsworth Editions Ltd.), 1993 Kipling, Rudyard. “TheTwo-Sided Man”
Yardımcı Ders Kitabı King, Jeannette. Doris Lessing. (London: Edward Arnold), 1989. King, Bruce (ed.). New National and Post-colonial Literatures: An Introduction (Oxford: Oxford University Press), 2000. Loomba, Ania.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin İngiliz Sömürge (Koloni) Dönemi yazını, ideolojisi ve söylemini tanımasını ve söz konusu dönemin tarihsel, ekonomik, politik, sosyal ve yazınsal arka planı hakkında farkındalık geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

İngiliz Koloni Dönemi tarihi, Kolonyal söylem, İngiliz sömürgeciliğinin belli başlı kavramları, Doğu’nun stereotip temsilleri, Kolonyalizm üzerine eleştiri ve söz konusu eleştirinin edebi yapıtlardaki yansımaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.

2- İngiliz koloni dönemi ile ilgili kavram ve terimleri kavrayabilme.

3- İngiliz koloni döneminin yazınsal, ekonomik, politik, sosyal ve tarihsel arka planı hakkında farkındalık tesis edebilme.

4- Eleştirel ve analitik düşünceyi geliştirebilme. 5- Metin incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme.

6- Doğu’nun farklı stereotip temsillerini kolonyalist bir bakış açısından tespit edebilme.

7- Batı ve Doğu ideolojilerini, kültür, din, ırk ve cinsiyet farklılıkları bağlamında sorgulayabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı ve içeriği
2. Hafta İngiliz sömürgeciliğinin tarihsel, sosyal, politik, ekonomik ve yazınsal arka planı Belli başlı kavramları tanıma
3. Hafta Kolonyal söylem Doğu’nun stereotip temsilleri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Öyküler
4. Hafta Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
5. Hafta Edebi metinler üzerine tartışma ve eleştiri
6. Hafta Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Edebi metinler üzerine tartışma ve eleştiri
9. Hafta Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
10. Hafta Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
11. Hafta Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Romanlar)
12. Hafta Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları (Şiirler)
13. Hafta Filmlerdeki Doğu temsilleri
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri