ELIT 402

Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi II

Dersin Adı: ELIT 402 Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Richard Drain, ed., Twentieth-century Theatre: A Sourcebook, London: Routledge, 1995. Henrik Ibsen, Four Major Plays, Oxford: Oxford World Classics, 1987
Yardımcı Ders Kitabı George Bernard Shaw, Pygmalion, London: Penguin, 1944
Dersin Amacı Birinci dönemde öğrenilenlere ek olarak, öğrencilere yirminci yüzyıl ve çağdaş edebiyat kuramları ve eleştirel yaklaşımlar hakkında yeterli ve gerekli bilgi sağlamak, ilgili döneme yönelik ayrıntılı eleştirel analizler ve incelemeler yapmaktır.
Dersin Özeti

Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi II öğrencilere 20 yy ve çağdaş edebiyat kuramlarını ve eleştirel yaklaşımlarını öğreten bir derstir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Modernist edebiyat eleştirisi hakkında ayrıntılı bilgi edineceklerdir.

2. Yeni Eleştiri akımını ve temsilcilerini tanıyacaklardır.

3. Yapısalcı ve yapısalcılık sonrası dönemde eleştirinin aldığı biçim ve eğilim hakkında detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

 4. Sömürgecilik sonrası kavramının içeriğini öğrenecek ve sömürgecilik sonrası dönemin edebi eleştiriye nasıl yansıdığını göreceklerdir.

5. Postmodernist eleştiriyi irdeleyecek ve yansımaları hakkında örnekler elde edeceklerdir.

6. Lyotard ve Baudrillard’ın eleştirel düşünceleri ve Jameson ve postmodernite hakkında bilgi edineceklerdir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modernist eleştiriye genel bakış
2. Hafta Dışavurumculuk, izlenimcilik, Dadaizm, sürrealizm akımları.
3. Hafta Yeni Eleştiri ve T.S.Eliot
4. Hafta Formalizm ve temsilcileri, Rus Biçimciliği
5. Hafta Yapısalcı edebiyat eleştirisi
6. Hafta Sömürgecilik ve emperyalizm kavramları ve içerikleri
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Edward Said ve “Orientalism”
9. Hafta Spivak ve “Can the Subaltern Speak?”
10. Hafta Foucault, Derrida ve Barthes
11. Hafta Yapısalcılık sonrası dönem ve edebi eleştiri
12. Hafta Edebi eleştiride postmodern döneme genel bakış
13. Hafta Feminist edebiyat eleştirisi
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri