ELIT 401

Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi I

Dersin Adı: ELIT 401 Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Literatures, London: The Eothen Press, 2000. Crane, Stephen, The Red Badge of Courage, New York: Edcon Publishing, 2008. Kipling, Rudyard, Kim, UK: House of Straus, 2009. Said, Edward W., Orientalism, England: Penguin, 1978.
Yardımcı Ders Kitabı Dutton, Richard, An Introduction to Literary Criticism, England: York Press, 1984. Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim, 2009. Katarcıoğlu, Sevim,
Dersin Amacı Öğrencileri eleştiri, eleştirmen, eleştiri akımı gibi kavramlarla tanıştırmak ve Klasik dönemden itibaren yirminci yüzyıla kadar edebiyat eleştirisinde yaşanan gelişmeler hakkında onlara yeterli bilgi ve vizyon kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Edebiyat Eleştirisi I Klasik dönemden itibaren yirminci yüzyıla kadar edebiyat eleştirisinde yaşanan gelişmeleri öğreten bir derstir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Edebi eleştiri kavramının içeriği hakkında bilgi sahibi olacak ve eleştirmen kavramının kapsamlı bir tanımını öğreneceklerdir.

2. Eleştirel akım kavramı hakkında yeterli bilgiye erişeceklerdir.

3. Klasik dönem edebiyat eleştirisini kapsamlı bir biçimde ve önde gelen eleştirmenlerin yapıtlarını değerlendirerek inceleyeceklerdir.

4. Ortaçağ ve Rönesans dönemi edebi eleştirisi, ve neo-klasik dönem edebi eleştirisi hakkında geniş bir perspektif kazanacaklardır.

5. Romantik dönem ve modern eleştiri dönemi hakkında yeterli bilgi edineceklerdir.

 6. Edebiyat yapıtı üzerinde eleştirel uygulama yapmayı ve edebi metne eleştirel yaklaşmayı öğreneceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eleştiri ve eleştirmen kavramları
2. Hafta Eleştirel akım kavramının irdelenmesi.
3. Hafta Klasik dönem edebiyat eleştirisi
4. Hafta Platon, Aristoteles, Horatius ve Longinus’un eleştiri alanındaki değerlendirmeleri
5. Hafta Ortaçağ edebiyat eleştirisi
6. Hafta Rönesans dönemi edebiyat eleştirisi
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Romantik edebiyat eleştirisi
9. Hafta Neo-klasik dönem edebiyat eleştirisi
10. Hafta Realist edebiyat eleştirisi ve Naturalist edebiyat eleştirisi
11. Hafta “Red Badge of Courage”’ın eleştirel incelemesi
12. Hafta İzlenimcilik ve edebiyat eleştirisi
13. Hafta Yirminci yüzyıl edebiyat eleştirisi
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri