ELIT 313

Çeviri III

Dersin Adı: ELIT 313 Çeviri III
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Bölüm öğretim üyeleri
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı A. Deniz Bozer. "Tiyatro Oyunları Çevirisinde Kültürel Öğelerin Aktarımı: Türkçeden İngilizceye Bazı Örnekler."
Yardımcı Ders Kitabı Basil Hatim ve Jeremy Munday. Translation: An Advanced Resource Book.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin Türkçe ve İngilizce dil çiftleri arasında, sanat, hukuk, siyaset, edebiyat, tıp ve ekonomi gibi farklı alanlarda karşılıklı çeviri yapabilmenin yanı sıra reklamlar, yemek tarifleri, ilanlar, ilaç prospektüsleri, kullanım kılavuzları, kira kontratları, diplomalar, gazeteler vb günlük hayata ait belgelerin karşılıklı çevirileri
Dersin Özeti
 
Dersin amacında belirtilen alanlarda çeviriler yapılır, bu alanlar arasındaki farklılıklar tartışılır; metin, dil ve terminolojiyle ilgili farklar karşılaştırılır. Öğrencinin verilen ödevler çerçevesinde yaptığı çeviriler, eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. çeviri yöntemlerini tanır.
  2. çevirmenin mesleki sorumluluklarını ayırt edebilir.
  3. çeviride çeşitli metinlerde farklılık gösteren dil ve terminoloji özelliklerini tanır.
  4. dil ve terminoloji sorunlarını çözer.
  5. çeviride niteliğin yanı sıra zamanlamanın önemini kavrar
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çeviriye giriş, sözlük ve thesaurus kullanımı, çeviride araştırmanın ve zamanlamanın önemi
2. Hafta Sanat metinleri çeviri uygulamaları
3. Hafta Farklı edebi türlerde edebiyat metinleri çeviri uygulamaları
4. Hafta Hukuk metinleri çeviri uygulamaları
5. Hafta Günlük hayata dair belgelerin çevirileri
6. Hafta Basın dili, gazetelerden farklı konu alanlarında metin çeviri uygulamaları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Siyaset metinleri çeviri uygulamaları
9. Hafta Tıp metinleri çeviri uygulamaları
10. Hafta Günlük hayata dair belgelerin çevirileri
11. Hafta Basın dili, gazetelerden farklı konu alanlarında metin çeviri uygulamaları
12. Hafta Türkçe CV hazırlama ve İngilizce çevirisi
13. Hafta Farklı edebi türlerde edebiyat metinleri çeviri uygulamaları
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri