ELIT 312

Sinemada Edebiyat

Dersin Adı: ELIT 312 Sinemada Edebiyat
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Tuba Aydın Güngör
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Douglas Lanier. "Recent Shakespeare Adaptation and the Mutations of Cultural Capital."
Yardımcı Ders Kitabı Thomas M. Leitch. "Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory."
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciyi edebiyat-sinema ilişkisi doğrultusunda uyarlama teorileri ve diğer temel kavramlar ile tanıştırmak, öğrencinin anlatı ve uyarlama teknikleri açısından edebi metinler ile görselleştirilmiş anlatı arasında uyarlama teorilerini kullanarak sosyal ve kültürel süreçler bağlamında değerlendirme yapabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikl
Dersin Özeti
 
Öncelikle başlıca uyarlama teorileri tarihsel gelişimleri bağlamında tanıtılır, sinemada edebiyat incelemelerinde kullanılan başlıca sinematografi terimleri açıklanır ve yazılı anlatılar ile sinema eserlerinde ortak olan kavram ve nitelikler anlatılır. Dersin ana bölümünde İngiliz edebiyatının farklı dönem ve türlerini temsil eden eserlerin sinema uyarlamaları verilen teorik bilgiler bağlamında incelenir. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Yazılı anlatılara özgü temel kavram ve niteliklerin sinema eserlerindeki yansımalarını tanır ve karşılaştırır.
  2. Başlıca sinematografi terimlerini tanır ve açıklar.
  3. Farklı uyarlama teorilerini tanır ve tartışır.
  4. Verilen herhangi bir uyarlama teorisini seçilen metinlere uygular.
  5. Uyarlama süreçlerini sosyal ve kültürel arkaplanlar çerçevesinde eleştirir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Film analizi ile ilgili temel kavram ve konulara genel giriş
2. Hafta Uyarlama Kuramlarında temel kavram ve yaklaşımlar, seçilen başlıca bir uyarlamanın incelenmesi
3. Hafta Eskiçağ İngiliz Edebiyatı ve sinemadaki yansımaları, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
4. Hafta Kral Arthur efsaneleri ve sinema, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
5. Hafta Sinemada Shakespeare, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
6. Hafta 18. yüzyıl İngiliz romanı ve sinema uyarlamaları, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta 19. yüzyıl İngiliz romanı ve sinema uyarlamaları, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
9. Hafta Bilim kurgu türü ve sinema uyarlamaları, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
10. Hafta Bilim kurgu türü ve sinema uyarlamaları, seçilen başlıca ikinci bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
11. Hafta Britanya Koloni Dönemi yazını ve sinemadaki yansımaları, seçilen başlıca bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
12. Hafta Britanya Koloni Dönemi yazını ve sinemadaki yansımaları, seçilen başlıca ikinci bir eserin ve uyarlamasının incelenmesi
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri