ELIT 311

Öykü İnceleme

Dersin Adı: ELIT 311 Öykü İnceleme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı D. Head. The Modernist Short Story: A Study in Theory and Practice
Yardımcı Ders Kitabı C. May. The New Short Story Theories. İlgili diğer kitap ve/veya makaleler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin edebi metin okuma stratejilerini geliştirecek, öyküleri içerik ve biçemsel bağlamda çözümleyebilecek, öyküleri derinlemesine yorumlayabilecek, öykülerde kullanılan benzer teknik öğelerin farklı kullanımlarını ayırt edecek, öykü yazarlarının biçemlerini karşılaştırabilecek ve inceleyebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri kaz
Dersin Özeti
 
Bu derste öykünün tarih içerisindeki gelişimi incelenir, ilgili edebi terimler tanıtılarak modern kuramlar doğrultusunda İngiliz, Rus, Fransız, Amerikan ve Türk modern öykü örnekleri incelenir, yorumlanır, tartışılır. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. öykünün 19. yüzyıldan günümüze gelişimini tanır.
  2. öyküyle ilgili edebi terimleri tanır.
  3. modern öykünün Rus, Fransız, Amerikan öncülerini tanır ve başlıca yapıtlarını yorumlar.
  4. İngiliz öykücülerini tanır ve başlıca yapıtlarını yorumlar.
  5. modern Türk öykücülerini tanır ve başlıca yapıtlarını yorumlar.
  6. modern öykü kuramcılarını ve kuramlarını tanır.
  7. öykücülerin bu edebi türün gelişimine yaptıkları biçemsel ve izleksel katkıları karşılaştırmalı inceler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kısa hikayenin gelişim tarihine bakış ve ilgili terimlerin açıklanması
2. Hafta Başlıca bir Amerikan kısa öyküsünün incelenmesi
3. Hafta Başlıca bir Amerikan kısa öyküsünün incelenmesi
4. Hafta Başlıca bir Fransız kısa öyküsünün incelenmesi
5. Hafta Başlıca bir Fransız kısa öyküsünün incelenmesi
6. Hafta Başlıca bir Rus kısa öyküsünün incelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Başlıca bir Rus kısa öyküsünün incelenmesi
9. Hafta Başlıca bir İngiliz kısa öyküsünün incelenmesi
10. Hafta Başlıca bir İngiliz kısa öyküsünün incelenmesi
11. Hafta Başlıca bir Türk kısa öyküsünün incelenmesi
12. Hafta Başlıca bir Türk kısa öyküsünün incelenmesi
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri