ELIT 308

Modern İngiliz Romanı I

Dersin Adı: ELIT 308 Modern İngiliz Romanı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bradbury, Malcolm, The Modern British Novel, London: Penguin, 1993.
Yardımcı Ders Kitabı Waugh, Patricia, Practicing Postmodernism, reading Modernism, London: Edward Arnold, 1992. Faulkner, Peter, Modernism, London: Methuen, 1997. Sciach, Morag, The Cambridge Companıon to the Modernist Novel, UK: Cambridge University Press, 2007.
Dersin Amacı İngiliz Edebiyatı ve romanında modernizmin yansımalarını incelemektir.
Dersin Özeti

Modern İngiliz Romanı I, İngiliz romanının İngiliz Edebiyatı içerisindeki önemini ve etkinliğini gösteren bir derstir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl Avrupa edebiyatı hakkında genel bilgi sahibi olacaklardır.

2. Modernizmin içeriğini öğreneceklerdir.

3. Modernist roman geleneği hakkında ayrıntılı bilgi edineceklerdir.

4. Romana modernist açıdan yaklaşmayı öğreneceklerdir.

5. Modern İngiliz romanlarını tematik ve kullanılan modern teknikler aracılığı ile analiz etmeyi öğrenmektir.

6. Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler Bergson,,Jung, Freud, W. James, Woolf, Joyce gibi 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış yazar ve düşünürlerin fikirleri ve görüşlerini tanımlar ve birbirinden ayırt edebilir ve Modernismin doğup, gelişmesinde etkisi olan bu görüşleri açıklayarak, bunların ışığında, ders için belirlenen romanları analiz edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Woolf’un modernist roman yazarları olarak incelenmesi
2. Hafta 19. yy Avrupasında edebiyatın genel gorunumu.
3. Hafta 20.yya geçiş süreci ve modernizmin başlangıcı
4. Hafta Modernite ve modernizm ayrımı
5. Hafta Modernizmin tanımı
6. Hafta Modernizmin çıkış yerleri ve kaynakları
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Modernizm ve kent
9. Hafta Modernist akımlar
10. Hafta Sembolizm dekadans empresyonizm
11. Hafta İmgecilik, gelecekçilik, Dadaism, gerçekustuculuk
12. Hafta Modernist şiir, Modernist tiyatro
13. Hafta Modernist roman yazarı olarak Lawrence
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri