ELIT 307

İngilizce Konuşma Becerisi

Dersin Adı: ELIT 307 İngilizce Konuşma Becerisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Harmer, J. (2010). How to teach English & How to teach grammar. Pearson Longman.
Yardımcı Ders Kitabı McDonough,J.& McDonough, S. Research Methods For English Language Teachers, Arnoid, London, 1977.
Dersin Amacı Dilbilgisi öğretim yaklaşımlarının teorik alt yapısını alarak sunumlar yoluyla öğrendiklerini sınıf ortamında tatbik edebilecektir.
Dersin Özeti

Eğitimsel dilbilgisi, eğitimsel dilbilgisinin öğretimi, betimlemeli dil bilgisi, yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde dilbilgisi eğitimin amacı, dilbilgisi öğretiminde tümevarım ve tümdengelimsel yaklaşımlar

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler, yabancı dil öğreniminde pedagojik dil bilgisini tanımlarlar. Öğrenciler, dil bilgisi sınıflarının nasıl tanımlandığını ve öğretildiğini tanımlarlar. Öğrenciler, betimleyici grameri tanımlarlar. Öğrenciler, gramer öğretme yaklaşımlarını tanımlarlar.
  2. Öğrenciler, yabancı dil sınıflarında gramer eğitiminin amacını tanımlarlar. Öğrenciler, örtük ve açık gramer öğretimini tanımlarlar. Öğrenciler, yabancı dil sınıflarında pedagojik gramer eğitimi kalitesinin nasıl artırılabileceğini tanımlarlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eğitimsel dil bilgisine giriş
2. Hafta Eğitimsel dilbilgisi ve öğretmede kullanılan stratejileri tanıma yolları
3. Hafta Betimleyici dil bilgisi ve betimleyici dil bilgisini öğretme
4. Hafta Dil bilgisi öğretimi yaklaşımları
5. Hafta Dil bilgisi öğretimi yaklaşımlarının amaçları
6. Hafta Gerçek sınıf ortamlarından alınan etkili dil bilgisi öğretimi örnekleri ve tartışma
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Dolaylı ve doğrudan dilbilgisi öğretimi
9. Hafta Dil bilgisi öğretiminin niteliğini artırma yolları
10. Hafta Dil bilgisi öğretimi üzerine mikro öğretim
11. Hafta Dil bilgisi öğretimi üzerine mikro öğretim
12. Hafta Dil bilgisi öğretimi üzerine mikro öğretim
13. Hafta Dil bilgisi öğretimi üzerine mikro öğretim
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri