ELIT 306

Modern İngiliz Tiyatrosu I

Dersin Adı: ELIT 306 Modern İngiliz Tiyatrosu I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı The Theatre: A Concise History, Phylis Hartnoll, Thames and Hudson, 1988, Wandor, Michelene. 1993; Drama Today A Critical Guide to British Drama 1970-1990, Longman Group UK Limited, Essex, England. Cadden, John. 1992; Drama Appreciation For A Level, Feder
Yardımcı Ders Kitabı Salgado, Gamini. 1980; English Drama - A Critical Introduction, Edward Arnold Publishers Ltd, London
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere 20. yüzyıl Modern İngiliz Tiyatrosunun geçirmiş olduğu aşamaları, tiyatro eserlerinden örnekler vererek öğretmektir.
Dersin Özeti

Öğrencilerin 20. yüzyılda İngiliz tarihi, toplumsal ve kültürel yapısı ile modernizm akımının tiyatro eserlerindeki yansımaları ve bu eserleri kuramsal olarak inceleme ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. 20. yüzyıl. İngiltere’sine tarihsel, sosyal, kültürel bakış açısı oluşturma.

2. 20. yüzyıl edebiyat akımlarını anlayabilme, yorumlayabilme.

3. 20. yüzyıl oyunlarında içerik ve anlam bütünlüğünü kavrayabilme

4. Okunan metinleri kuramsal bağlamda inceleyebilme

5. Eserlerin, alt metinlerini çözümleyerek diğer metinlerle ilişkilendirmek.

6. Dönem oyunlarını önceki dönemlerle kıyaslayabilme ve nedensonuç ilişkisi kurabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tiyatronun Kökenleri: Antik Yunan ve Roma
2. Hafta Tiyatronun Kökenleri: Avrupa
3. Hafta 20. yy Başlarında İngiliz Tiyatrosu
4. Hafta 20. yy Ortalarında İngiliz Tiyatrosu
5. Hafta Belli Başlı Yazarlar ve Oyunları
6. Hafta Sosyal ve Tarihsel değişimlerin etkileri
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Pygmalion, Bernard Shaw
9. Hafta Waiting for Godot, Samuel Beckett
10. Hafta Waiting for Godot, Samuel Beckett
11. Hafta The Caretaker, Harold Pinter
12. Hafta The Caretaker, Harold Pinter
13. Hafta Seminer ve Tartışma
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri