ELIT 305

Tiyatroya Giriş

Dersin Adı: ELIT 305 Tiyatroya Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Jonson, Everyman in his Humour, London: Ernest Benn, 1966 Richard Brinsley Sheridan, The School for Scandal, London: Benn, 1979
Yardımcı Ders Kitabı Aristotle, Poetics, Oxford: Clarendon Press, 1968 Sophocles, Oedipus the King, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1970
Dersin Amacı Öğrencilere öncelikle tiyatro kavram ve kuramlarını tanıtıp, klasik tiyatro tarihi hakkında bilgi vermek. İngiliz tiyatro tarihinin Ortaçağ’dan 18. yüzyıl sonuna kadar anlaşılmasını sağlayıp, bu dönemleri oyunlarla örneklendirmek.
Dersin Özeti

Tiyatronun çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vermek 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Klasik tiyatro anlayışını öğrenciye aktarmak.  

2. İngiliz Tiyatro tarihini 19. yüzyılın başına kadar anlatmak.

3. Tiyatro kavram ve kuramlarını tanıtmak.

4. Öğrencilerin orta dönem İngilizce ile yazılan eserleri anlayabilmesini sağlamak.

5. Farklı eserler ve oyun yazarları hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Öğrencilerin makale yazımını geliştirmek. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel tiyatral kavramların açıklaması
2. Hafta Antik Yunan tiyatrosu, izleyici ve sahne yapısı ve önemli Yunan oyun yazarlarının yanısıra Aristoteles’in Poetika adlı eserinin incelenmesi
3. Hafta Antik Roma tiyatrosu, izleyici ve sahne yapısı ve bazı Roma’lı yazarların tanıtılması
4. Hafta Sophokles’in Kral Oedipus adlı oyununun incelenmesi
5. Hafta Aristophanes’in Bulutlar adlı oyununun incelenmesi
6. Hafta Ortaçağ İngiliz tiyatrosunun gelişimi, oyunlar hakkında genel bilgi ve çağa ait oyunculuk ve sahneleme yöntemlerinin açıklanması
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Everyman adlı oyunun incelenmesi
9. Hafta Orta çağ tiyatro geleneğinden Elizabeth dönemi tiyatrosuna geçişin anlatımı, Elizabeth dönemi tiyatrosu ve önemli oyun yazarları ve eserlerinin öğrenciye tanıtılması
10. Hafta Thomas Kyd’in The Spanish Tragedy adlı oyununun incelenmesi
11. Hafta Tipler komedyası hakkında bilgi verildikten sonra Ben Jonson’ın Everyman in his Humour adlı oyununun incelenmesi
12. Hafta James dönemi tiyatrosu ve Restorasyon dönemi tiyatrosunun tanıtılması
13. Hafta Sheridan’ın The School for Scandal adlı oyununun incelenmesi
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri