ELIT 304

Shakespeare II

Dersin Adı: ELIT 304 Shakespeare II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Lerner, Laurence, Ed. (1986). Shakespeare?s Tragedies: An Anthology of Modern Criticism. London: Penguin
Yardımcı Ders Kitabı Tillyard, E.M.W. (1985). Shakespeare’s Problem Plays. London: Penguin
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye Shakespeare’in oyunlarındaki ana temaları belirlemek ve bunların yazınsal metinde dil ve sözbilimsel düzenek ile nasıl ifade bulduklarını göstermek. Shakespeare’in oyunlarına yansıtığı dünya görüşünü yaşadığı dönemin kültürel ve sosyo-politik kimliği ile bağdaştırarak öğrencinin bakış açısını geliştirmektir.
Dersin Özeti

William Shakespeare’in komedi ve trajedilerinden seçilen oyunlar incelenmektedir. Shakespeare?in yapıtları ve yazar kimliği İngiliz renösansının kültürel ve sosyopolitik esasları içerisinde değerlendirilir ve bu çerçevede oyun öğeleri, kavramlar, terimler ve kültürel tartışmalar incelenir ve yorumlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Öğrenci trajedi türünü geleneksel kökeninden Rönesansa kadar ulaşan yapısını değerlendirir.

2.Öğrenci komedi türünü geleneksel kökeninden Rönesansa kadar ulaşan yapısını değerlendirir.

3.Öğrenci İngiliz tiyatrosunun dinsel kökenini değerlendirir.. Öğrenci yazınsal inceleme ve yorum ile seçili oyunların aracılığı ile kuramsal temelleri saptar.

 4.Öğrenci seçili oyunların eleştirel bir gözle çözümler.

5. Öğrenci oyun inceleme ve yorum yeteneklerini ve bakış açılarını geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve dersin tanıtımı, ve konular hakkında bilgi
2. Hafta İngiliz Rönesansının kültürel ve sanatsal yapısı
3. Hafta William Shakespeare’in yaşamı ve yapıtları
4. Hafta Tiyatro geleneğinin temel kavramları: Trajedi ve Komedi
5. Hafta İngiliz tiyatro geleneğiyi ve işlevsel/dinsel kökenini
6. Hafta W. Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream
7. Hafta Arasınav
8. Hafta W. Shakespeare, Romeo and Juliet
9. Hafta W. Shakespeare, Hamlet
10. Hafta W. Shakespeare, Hamlet
11. Hafta W. Shakespeare, Hamlet
12. Hafta W. Shakespeare, Othello
13. Hafta W. Shakespeare, Othello
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri