ELIT 212

İngiltere`ye Genel Bakış

Dersin Adı: ELIT 212 İngiltere`ye Genel Bakış
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı M.H. Abrams ve David Greenblatt vd., ed. The Norton Anthology of English Literature.
Yardımcı Ders Kitabı Harold John Schultz. British History. İlgili diğer kitap ve/veya makaleler
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin 17. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde İngiltere`de görülen tarihsel, sosyal ve siyasal gelişmeleri ve bunların İngiliz edebiyatındaki yansımalarını genel anlamda inceleyebilecek ve yorumlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
 
Bu derste, 17. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde İngiltere'de görülen tarihsel, sosyal ve siyasal gelişmeler, bu dönemde yazılmış temel edebi eserlerle ilişkilendirilerek incelenir ve tartışılır. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. 17. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde İngiltere'de görülen tarihsel, sosyal ve politik gelişmeleri özetler ve yorumlar.
  2. bu döneme ait yazar ve yazın türlerini tanır
  3. bu dönemde yazılmış edebi eserleri inceler ve yorumlar.
  4. dönemin tarihsel, sosyal ve siyasal gelişmeleri ile yine aynı dönemde yazılmış edebi eserler arasında bağlantı kurar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel giriş, Tudor Dönemi`nden Stuart Dönemi`ne geçiş
2. Hafta I. James, I. Charles, İç Savaş, Oliver Cromwell
3. Hafta Restorasyon Dönemi, II. Charles, II. James
4. Hafta Dönem edebiyatından başlıca eserlerin incelenmesi
5. Hafta Şanlı Devrim, III. William ve II. Mary, Kraliçe Anne
6. Hafta Hannover Hanedanlığı Dönemi, Endüstri Devrimi, Amerikan Devrimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dönem edebiyatından başlıca eserlerin incelenmesi
9. Hafta Fransız Devrimi, köleliğin kaldırılması, VI. George, IV. William
10. Hafta Kraliçe Victoria Dönemi
11. Hafta Dönem edebiyatından başlıca eserlerin incelenmesi
12. Hafta I. ve II. Dünya Savaşı
13. Hafta Windsor Dönemi, dönem edebiyatından başlıca eserlerin incelenmesi, genel değerlendirme
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri