ELIT 211

Sözlü Kompozisyon

Dersin Adı: ELIT 211 Sözlü Kompozisyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Leon Fletcher. How to Design and Deliver a Speech. Clella Jaffe. Public Speaking: A Cultural Perspective.
Yardımcı Ders Kitabı Stephen E. Lucas. The Art of Public Speaking. Michael Osborn. Public Speaking.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin doğru dilbilgisi yapısıyla ve uygun bir hızda akıcı olarak konuşmalarını sağlamaktır. Güncel konuşmalar, sınıf içi tartışmalar, sözlü sunumlar ve resmi konuşmalar sırasında oluşabilecek zorlukların üstesinden gelebilmeleri için öğrencilerin gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Yazılı dil-sözlü dil ayrımı ve yazılı metnin sözlü metne dönüştürülmesi anlatılır. Sözlü iletişimin önemi ve temel ilkeleri, telaffuz, artikülasyon, vurgu, ses tonu, anlatım, dilbilgisi, sözcük bilgisi, beden dili ve bunların önemi açıklanır. Topluluk önünde konuşurken dikkat edilmesi gereken hususlar, anlatan-dinleyici ilişkisi, sahne korkusu ve onu yenme yöntemleri, Hazırlıksız Konuşma, Anlatı, Tanımlayıcı (tasvir) Konuşma, Tarif Konuşmasının özellikleri anlatılır ve tartışılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenci genel olarak sözlü dil-yazılı dil ayrımını yapar.
  2.  yazılı metni sözlü metne dönüştürürken dikkat edilmesi gereken hususları kavrar, uygular.
  3. konuşmada telaffuz, vurgu, artikülasyon, ses tonu ve anlatımın önemini kavrar ve konuşmasında başarılı bir şekilde kullanır.
  4. beden dilinin önemini kavrar ve beden dilini etkili kullanır.
  5. topluluk önünde konuşurken dikkat etmesi gereken hususları tanımlar ve kullanır.
  6. anlatan-dinleyici ilişkisini kavrar.
  7. sahne korkusunu tanımlar ve bu korkuyu yenme yöntemlerini uygular.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konuşma yöntemlerine genel giriş, nefes alma, fonasyon alıştırmaları
2. Hafta Rezonasyon, artikülasyon alıştırmaları
3. Hafta Telaffuz alıştırmaları
4. Hafta Hazırlıksız Konuşma
5. Hafta Hazırlıksız Konuşma
6. Hafta Rol oynama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Rol oynama
9. Hafta Tanımlayıcı (tasvir) Konuşma
10. Hafta Tanımlayıcı (tasvir) Konuşma
11. Hafta Tarif Konuşması
12. Hafta Anlatı Konuşması
13. Hafta Anlatı Konuşması
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri